1/3e huis verkopen aan iedere zoon (heb er 2)


23 december 2015

Vraag nummer: 44654

Goedenavond, een vraag, niet voor mijzelf, maar voor een vriend. Hij is eigenaar van een woning van rond de 5 ton. Er rust een hypotheek op van circa ton. De man (53 jaar) woont er al enkele jaren met zijn beide alleenstaande zonen (tweeling, 28 jaar, goede banen). Om zelf weer over liquide middelen te kunnen beschikken, is het dan mogelijk als de vriend 1/3e van het huis aan iedere zoon verkoopt? Dus de drie eigenaren (vader en 2 zoons) zijn ieder voor 1/3e eigenaar en dragen ieder voor 1/3e op voor de hypotheek. Wat zijn de eventuele valkuilen?

Antwoord:

Geachte heer,

In theorie is het inderdaad mogelijk, maar uiteraard moet de bank dan wel daaraan medewerking verlenen. De kinderen moeten in beginsel 'gewoon' voor dat deel betalen en gewoon overdrachtsbelasting voldoen.
Voorts zal bekeken moeten worden of en voor welk deel er nog sprake is van een eigenwoningschuld in verband met de eventuele fiscale aftrek van de rente. Verder zal er een hele goede regeling moeten worden vastgesteld omtrent het gezamenlijk onderhoud, indien een eigenaar overlijdt, indien een eiogenaar zijn deel wil verkopen enzovoort.Kortom, aandachtspunten en valkuilen te over.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE