Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

uitoefenen wilsrecht t.l.v. stiefouder

28 juli 2003

Vraag nummer: 7949 (oude nummer: 2857)

Geachte heer Van de Griend,

Indien ik bij overlijden van mijn vader een wilsrecht uitoefen t.l.v. mijn stiefmoeder -gesteld dat dit niet is uitgesloten bij testament-, en er zijn geen goederen die ongeveer evenveel waard zijn als mijn geldvordering, kan ik dan voor het bedrag van mijn geldvordering een gedeelte eigendom van de woning eisen? Als vb.: stel dat ik een geldvordering ten bedrage van 50.000,-- euro heb, kan ik dan voor dit bedrag gedeeltelijke eigendom van de woning -die een waarde vertegenwoordigt van ong. 600.000,-- euro- eisen? Zo niet, hoe kan ik dan mijn wilsrecht uitoefenen?

Bij voorbaat mijn dank.

Met vriendelijke groet,

Nico van den Berg

Antwoord:

Geachte heer van den Berg,

De wilsrechten zullen ons flink bezig gaan houden. Er zijn vier soorten wilsrechten, afhankelijk van de situatie.

Bij overlijden van uw vader, kunnen er alleen wilsrechten zijn, indien uw moeder is overleden onder het huidig erfrecht (wettelijke verdeling van toepassing), uw vader is hertrouwd en vervolgens uw vader komt te overlijden. Er is dan sprake van het zogenoemd "vol eigendomswilsrecht". Voorbehoud van vruchtgebruik door de langstlevende speelt in dit geval niet. Wel speelt dat in het hierna omschreven geval.

Indien het huwelijk van uw ouders is geeindigd door echtscheiding dan ontstaan pas wilsrechten bij hertrouwen van de "stiefouder" (onder voorbehoud van vruchtgebruik). Niet dus al bij overlijden van uw vader.

Stel er is een wilsrecht. Het wilsrecht ziet alleen op spullen die van uw vader zijn (geweest). Als je een wilsrecht wil inroepen, dan moet je allereerst je broers en zussen daarvan op de hoogte stellen. Indien er geen overeenstemming ontstaat tussen de kinderen onderling dan wel tussen het kind dat het wilsrecht inroept en de langstlevende echtgenoot, dan moet de Kantonrechter worden ingeschakeld.

Gaat alles goed, maar is de vordering (met eventuele rente) lager dan datgene (bijv. het huis) dat u wenst over te nemen, dan zijn er twee oplossingen:
1. u krijgt inderdaad een gedeelte van het huis;
2. u krijgt het hele huis en het meerdere (i.c. 550.000 euro) betaalt u bij (let wel op de overdrachtsbelasting).

Zoals gezegd moet er wel overeenstemming zijn, dan wel goedkeuring door de Kantonrechter.

Print deze pagina

×

Spelregels

De informatie in deze adviesrubriek is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. De informatie is algemeen van karakter en niet van toepassing op individuele situaties en personen. De inhoud van de website mag niet worden beschouwd als een persoonlijk advies; de toepassing hangt af van ieders persoonlijke situatie. Om tot een gedegen afweging van belangen en vaststelling van de juridische consequenties van wensen en afspraken te komen, is telkens opnieuw een persoonlijke gesprek met de notaris van uw keuze noodzakelijk. Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.

Notaris Van de Griend, Netwerk Notarissen en de daarbij aangesloten notarissen wijzen aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Evenmin zijn zij verantwoordelijk en aansprakelijk voor via hyperlinks (met onze site) verkregen informatie op externe websites.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder