Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Lijst erfgoederen


6 februari 2003

Vraag nummer: 1984  (oude nummer: 2370)

Thu, 6 Feb 2003 11:12

Een oude dame heeft mij gevraagd executeur testamentair te zijn. Uw site geeft veel informatie.
Toch heb ik een vraag.
De dame in kwestie heeft geen familie meer. Zij heeft bij testament haar financiele zaken geregeld.
Over haar spulletjes, waardevolle en minder waardevolle spulletjes heeft zij her en der briefjes en mondelinge toezeggingen. Hoe krijg ik dat nou netjes in beeld en hoe zorg ik voor enige rechtsgeldigheid, teneinde gezoek en geharrewar te voorkomen?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Ten eerst moet in het testament of in een codicil staan, dat u de executeur-testamentair bent.

De situatie van een hoop losse briefjes, mondelinge toezeggingen en dergelijke, komt me heel bekend voor. En kan inderdaad later heel lastig zijn, want ja, kent u die toezeggingen, weet u waar alle briefjes liggen en weet u wat er mee bedoeld is?
Het is verstandig om er eens een uurtje voor uit te trekken en met de betreffende mevrouw aan tafel te gaan zitten en een lijstje te maken van alle voorwerpen, briefjes en toezeggingen. Alles op 1 lijst, met een duidelijke omschrijving (niet: “vaasje voor Piet”, maar “groene Majolica vaas 35 cm hoog voor bridgevriend Piet de Vries, Achterweg 13, Appeldam”). U kunt eerst de briefjes verzamelen en er een lijstje van maken en vervolgens de kasten nalopen om te kijken wart er is een een bepaalde bestemming krijgt. Dan laat u dat lijstje 1 of 2 weken liggen, tot mevrouw zich herinnert of ze nog iets vergeten is. En vervolgens kan de definitieve lijst worden gemaakt.

Om de definitieve lijst rechtsgeldigheid te laten verkrijgen, kan de lijst beste in de vorm van een codicil worden gegoten. Dat klink zwaar, maar is heel eenvoudig: de eisen voor rechtsgeldigheid zijn dat de lijst door mevrouw persoonlijk handgeschreven is, dat er haar naam (en adres) en een datum op staan en dat ze het ondertekent.
De lijst kan beginnen met: Ik, Johanna Jacoba Maria Janssen-de Vries, wonende Appelstraat 1 te Appeldam, benoem ….. tot mijn executeur-testamentair (als dat nog niet in het testament staat) en laat mijn overlijden de volgende goederen na aan de volgende personen: ………. En dan de datum en handtekening.

En dan het volgende. Het is verstandig om die lijst (formeel dan een codicil) niet bij mevrouw te laten, maar om die als executeur-testamentair zelf te bewaren en om mevrouw een copie te geven. En om wellicht ook 1 of 2 andere familieleden een copie in een gesloten enveloppe te geven. Het klinkt wellicht wat overdreven, maar het komt nog wel eens voor, dat een codicil verdwijnt. Het kan slordigheid of een ongelukje zijn. Of het kan zijn dat mevrouw overlijdt en een neef of nicht die eerder ter plaatse is en niet gelukkig is met de inhoud van het codicil, dit dan maar laat verdwijnen. Dat soort situaties komt vaker voor dan u denkt. Neem dus voorzorgsmaatregelen.

De lijst kan natuurlijk ook nog eens worden aangevuld of gewijzigd. De vaas kan kapot vallen en neef Piet kan vóór zijn tante overlijden. Kijk daarom periodiek – niet elke week maar wel bijvoorbeeld om de 2 jaar – of alles nog wel klopt en maak dan zonodig een nieuwe of aanvullende lijst.

Mr W.G.H.M. van der Putten

6 februari 2003

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE