Is mijn mama één van de erfgenamen?


8 januari 2003

Vraag nummer: 1923  (oude nummer: 2300)

Wed, 8 Jan 2003 22:31

Onder familieleden doen er geruchten de ronde dat van een overleden tante (zonder kinderen) er een testament bestaat waarin mijn mama als één van de erfgenamen zou vermeld staan. Hoe kan mijn mama te weten komen of dit al dan niet waar is?
Ook (althans volgens de roddels) zouden er meerdere testamenten de ronde doen (mensen met slechte bedoelingen zouden de tante gemanipuleerd hebben en zo hun zelf begunstigd hebben).
De tante in kwestie is reeds een 2-tal jaar overleden.
Is het mogelijk dat er op basis van "een slecht testament" reeds een verdeling gebeurt is en mijn mama daardoor uit de boot gevallen is?

Dank voor uw antwoord,

met vriendelijke groeten,

Patje

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Er bestaan geen 'goede' of 'slechte' testamenten, alleen het laatste en daarmee geldige testament.

Als er inmiddels 2 jaar verstreken zijn, zal uw moeder wel niet tot de erfgenamen behoren. Anders zou de executeur-testamentair zich wel gemeld hebben; van alle erfgenamen is hun handtekening en instemming met de afwikkeling nodig.

Of uw moeder tot de erfgenamen zou kunnen behoren - normaal gesproken - hangt ook af van de vraag hoe de familierelatie is. Was het een tante van u of een tante van uw moeder? Als het een tante van uw moeder was, en haar ouders (uw grootouders) leefden nog, dan zouden zíj normaal gesproken erfgenamen zijn. En niet de jongere generatie van uw moeder.

En voorts is het natuurlijk een feit dat iemand in een testament zelf uitmaakt wie hij of zij met een deel van de erfenis begunstigt. Of iemand zich laat manipuleren, maakt hij of zij zelf uit.
De notaris lijkt of de betreffende persoon uit vrije wil een testament opmaakt. Of iemand anders iets ingefluisterd heeft is een andere zaak, maar het is een vrij beslissing van de erflater (overledene in dit geval).

mr W.G.H.M. van der Putten

8 januari 2003

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn