Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Benoemen executeur?

2 februari 2002

Vraag nummer: 799 (oude nummer: 1095)

Mon Apr 19 22:24:32 1999

Geachte mr van der Putten,

Ik heb een aantal korte samenhangende vragen.

Moet bij het opmaken van een testament per se een executeur-testamentair worden benoemd?
Als er geen executeur is benoemd, wie treedt dan als zodanig op?
Zijn er (neutrale) personen of instanties (notaris, uitvaart verzekeraar, uitvaart ondernemer of wellicht andere) die (tegen honorarium) een dergelijke functie vervullen?

Hartelijk dank voor uw antwoord.

Antwoord:

Tue Apr 20 23:30:55 1999

Geachte heer of mevrouw,

Ik loop uw vragen langs.

U vraagt "Moet bij het opmaken van een testament per se een executeur-testamentair worden benoemd?"
Nee.

"Als er geen executeur is benoemd, wie treedt dan als zodanig op?"
De gezamenlijke erfgenamen, die meestal een van hen als woordvoerder en penvoerder aanwijzen.

"Zijn er (neutrale) personen of instanties (notaris, uitvaart verzekeraar, uitvaart ondernemer of wellicht andere) die
(tegen honorarium) een dergelijke functie vervullen?"

Ja. Allereerst natuurlijk de notaris. Uitvaartverzekeraars niet, hoewel ik weet dat een enkele natura-verzekeraar zonder
winstoogmerk wel bezig is een dergelijk instituut in het leven te roepen. Uitvaartondernemers doen het niet en die zou ik
ook niet aanbevelen omdat het veel te ver van hun normale werkzaamheden verwijderd is. Ik ben een enkele keer zelf
gevraagd, maar vindt het in het algemeen te tijdrovend. Bovendien vind ik dat je betrokkene liefst bij leven persoonlijk gekend moet hebben om diens laatste wensen goed uit te kunnen voeren. Maar dat is een persoonlijke
opvatting.

De vraag of iemand wel of niet een executeur-testamentair nodig heeft hangt af van de persoonlijke omstandigheden. Iemand met een wat groter vermogen en veel belangen zou ik zeker aanbevelen een notaris of ander meer deskundig persoon aan te trekken. Dat kost wel wat geld, maar dat wordt door een goede afhandeling ook dubbel en dwars bespaard. In speciale situaties, bijvoorbeeld iemand met lopende zaken en veel effecten en financiƫle belangen moet een executeur-testamentair in die hoek zoeken. Bijvoorbeeld de ING-Bank heeft een speciale afdeling Family Banking die dit soort dingen doet en als executeur-testamentair optreedt. Je loopt dan niet het risico dat als na een overlijden de beurs vreemde sprongen maakt, niemand effectief reageert en de nalatenschap voor tonnen of zelfs miljoenen schade oploopt.
Qua kosten moet u bij een professionele executeur denken aan zo'n 10.000,- gulden. Voor een huis-tuin-en-keuken
nalatenschap is het niet nodig om een relatief dure professionele executeur-testamentair te zoeken. Gewoon een goede vriend(in) of een familielid met gezond verstand kan het ook. Het is alleen tijdrovend werk; het is wel gebruikelijk om de executeur-testamentair een vergoeding te geven. Dat staat ook in de wet, als er verder niets geregeld is over een vergoeding.
Veel mensen die het voor familie of goede vrienden doen, wijzen een vergoeding, anders dan voor feitelijk gemaakte kosten, af. Persoonlijk vind ik een vergoeding, gelet op de grote berg werk, echter zeer redelijk.

Er zijn ook wel enkele bedrijven en instellingen die als executeur-testamentair optreden. Ik heb geen totaal-overzicht; dit soort zaken staan te ver van mijn dagelijkse praktijk. Toevallig zag ik dezer dagen dat het Humanistisch Verbond het Steunfonds Humanisme heeft, dat in voorkomende gevallen als executeur-testamentair wil optreden. Het telefoonnummer heb ik even opgezocht: (020) 521 90 00.
U kunt ook denken aan een bedrijf als Benefix (www.benefix.nl); dit is een financieel adviesbureau dat nabestaanden van dienst is met het opvragen en aanpassen van verzekeringen, pensioenen, slotuitkeringen van de werkgever, aanpassing van huurcontract en allerhande andere administratieve en financiƫle beslommeringen.
U kunt ook eens een kijkje nemen op de notaris-site zoals gelinkt vanaf uitvaart.nl.

mr W.G.H.M. van der Putten

20 april 1999

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder