Tijd tussen overlijden en de begrafenis of crematie

Wanneer moet iemand uiterlijk begraven of gecremeerd worden?

Hoe lang na het overlijden dient de uitvaart plaats te vinden

De tijd die tussen een overlijden en de begrafenis of crematie moet zitten staat in artikel 16 van de Wet op de lijkbezorging. De begrafenis of crematie mag niet eerder dan 36 uur na het overlijden plaatsvinden. De uitvaart moet uiterlijk op de zesde werkdag na de dag van het overlijden plaatsvinden. Het weekeinde en feestdagen zijn geen formele werkdagen.

Hiernaast kunt u aan de hand van de overlijdensdatum uitrekenen wanneer de uitvaart uiterlijk dient plaats te vinden.

Uitzondering op de normale tijd tussen overlijden en begraven of cremeren

Van deze termijnen mag worden afgeweken (artikel 17 Wet op de lijkbezorging). Na advies van een arts mag de burgemeester van de gemeente waar het stoffelijk overschot zich bevindt een andere termijn stellen. Meestal geeft de afdeling Burgerzaken van een gemeente - namens de burgemeester - zonder problemen verlof voor een andere termijn, bijvoorbeeld om godsdienstige redenen of omdat familie uit een ver land de uitvaart wil bijwonen. Wanneer nabestaanden een kortere termijn dan 36 uur wensen, is toestemming van de officier van justitie nodig, voordat de gemeente verlof verleent.

Beoordeel dit artikel:

Kunnen we dit artikel verbeteren? Ontbreekt het aan inhoud, of vond u niet precies wat u zocht? Laat ons het weten.
Wilt u een antwoord? Vermeld dan uw e-mailadres!
Verzenden >

Bereken wanneer de uitvaart uiterlijk dient plaats te vinden

Iemand die is overleden op:


dient gecremeerd of begraven te worden op uiterlijk:

donderdag 27 december 2018

Verklaring:
ma17december werkdag 1
di18december werkdag 2
wo19december werkdag 3
do20december werkdag 4
vr21december werkdag 5
za22december weekend
zo23december weekend
ma24december geldt niet als werkdag
di25december eerste kerstdag
wo26december tweede kerstdag
do27december werkdag 6

Mr Willem van der Putten

JURIDISCH ADVIES

Mr Willem van der Putten

Tijd tussen overlijden en begrafenis

Hoelang zit er in Nederland tussen sterven en begraven/gecremeerd worden?

Stel een vraag