Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Ledenrecht in begrafenisverenigingsverband


25 januari 2020

Vraag nummer: 59852

Mijn begrafenisvereniging X heeft een eigen uitvaartleider. Door bepaalde uitlatingen, kan ik niet meer met deze uitvaartleider door een deur en wil ik graag een andere uitvaartleider.
Dit kan volgens de vereniging niet omdat de huidige uitvaartleider in dienst is.
Ik ben al 1,5 jaar bezig met mondeling contact en geschreven brieven, maar zonder resultaat.
Nu heb ik vandaag 25/01/20 een stuk in de regiokrant laten zetten , dat ik graag een andere uitvaartleider bij mijn begrafenis wil,maar dat word in de krant afgedaan dat dit wel kan ,maar dan kan ik mijn eigen bijdrage van de ver'" vergeten en als ik door zeur kan ik rekenen op een royement volgens de uitvaartleider van de begrafenisvereniging , X.
Kunt U mij hier in misschien van advies dienen wat kan en mag ik in dit geval.Afz X

Antwoord:

Geachte heer,

Omwille van uw privacy heb ik uw naam en de naam van de begrafenisverzekering vervangen door een X.

In het huishoudelijk reglement van de vereniging lees ik "indien om welke reden dan ook geen gebruik wordt gemaakt van één of meer diensten van de vereniging en daarvoor door het bestuur uitdrukkelijk toestemming is gegeven, kan de vereniging een vergoeding bepalen voor de in de plaats van de diensten van de vereniging genoten diensten in verband met de uitvaart, evenwel slechts indien de nota’s van de betreffende diensten worden overlegd. De vergoeding zal niet hoger zijn dan het bedrag dat deze diensten aan kosten voor de vereniging zouden hebben meegebracht en zal het bedrag als bedoeld in artikel 4, lid i, derhalve niet kunnen overtreffen."

Het zou volgens de regels van de vereniging dus mogelijk zijn dat u(w nabestaanden) geen gebruik maken van de diensten van de betreffende uitvaartleider. En dat u(w nabestaanden) een bedrag(je) uitgekeerd krijgen dat gebruikt kan worden om een andere uitvaartleider in te huren.
Maar daar moet het bestuur dus uitdrukkelijk vooraf mee instemmen.

Het komt wel vaker voor dat nabestaanden een uitvaartleider van een uitvaartbedrijf over de vloer krijgen waar zij geen enkele klik mee hebben. Het is dan gebruikelijk om dat te bespreken met het bedrijf, waarna men in 99 van de 100 gevallen een andere medewerker van het bedrijf toegewezen krijgt. Dat zou eigenlijk bij deze begrafenisvereniging ook moeten kunnen. Ik begrijp dat men slechts 1 werknemer heeft. Echter, ook deze ene werknemer heeft ook wel eens vakantie en is ook wel eens ziek en dan zal de vereniging ook een vervanger moeten sturen. Er wordt in uw woonplaats X niet een maand lang niemand begraven omdat de uitvaartleider met zomervakantie is, mag ik aannemen. Als u een vervanger zou krijgen, zou het probleem opgelost zijn, denk ik.

In de statuten van de vereniging staat als doelstelling om een overledene, OVEREENKOMSTIG ZIJN WENSEN, op de meeste waardige wijze naar zijn of haar laatste rustplaats te brengen. De wens om een uitvaartleider te hebben waar men mee door een deur kan, is geen exorbitante eis. Door bijna elke uitvaartorganisatie wordt daar rekening mee gehouden en flexibel op gereageerd.

Ik heb de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging doorgenomen, maar lees nergens de uitdrukkelijke verplichting om de door het bestuur aangewezen uitvaartleider te accepteren.

Ik meen dat deze vereniging met u zou moeten afspreken dat u in het geval u van de diensten van de vereniging gebruik moet maken, u voor de uitvaartleider een vervanger toegewezen krijgt. Dat is tegenwoordig bij elke uitvaartonderneming of uitvaartorganisatie mogelijk, als er geen klik is met de uitvaartleider. Het lijkt mij een redelijke oplossing, voor alle partijen.

Het zou misschien goed zijn als een neutrale derde persoon dit nog eens met het bestuur zou bespreken. Als u al anderhalf jaar het bestuur mondeling en schriftelijk benaderd hebt, zal een volgende poging van uzelf waarschijnlijk ook geen succes hebben. Met een stuk in de regiokrant maakt u waarschijnlijk ook geen vrienden binnen het bestuur. Iedereen heeft dan de neiging in zijn eigen visie te volharden.

Juridisch is er zeker wat voor te zeggen om andere uitvaartleider af te dwingen. Een uitvaart is een heel belangrijk moment in het leven van mensen en hun nabestaanden. Als men dan aangewezen is op een uitvaartleider waar men niet mee overweg kan, moet een ander ingezet kunnen worden. In de uitvaartbranche is allang geaccepteerd dat er allerlei oorzaken kunnen zijn voor de afwezigheid van vertrouwen in een personeelslid. Een uitvaartleider kan heel kundig, daadkrachtig, integer en invoelend zijn, maar toch kan er geen klik of vertrouwen zijn. En dat kan van de kant van de opdrachtgever vergelijkbaar zijn. Het kan een alleraardigste en schappelijke persoon zijn. Maar er kan iets zijn voorgevallen waardoor die twee het samen niet zullen redden.
In de rechtspraak zal men daar ook zeker begrip voor hebben. Incompatibilité d’humeur wordt soms zelf geaccepteerd als reden voor ontslag.

Het huishoudelijk reglement geeft de mogelijkheid van 'tussenoplossingen' en ik zie geen verplichting om perse de door de vereniging naar voren geschoven persoon te accepteren, terwijl er ook een vervanger mogelijk zal zijn, want dat zou bij vakanties of ziekte ook het geval zijn.
Dus, als u er een rechtszaak van zou maken, denk ik dat u een goede kans zou maken. Maar goed, ik heb nog niet de argumenten van het bestuur gehoord. Dus ik moet een slag om de arm houden.

Echter, niemand zit op een rechtszaak te wachten. Dit zou ook duidelijk een geval zijn waar - voor beide partijen - de kosten van de procedure een veelvoud bedragen van de financiële aspecten van de zaak.

Mijn eerste advies zou zijn om een neutrale persoon eens rustig met het bestuur te laten overleggen. Het bestuur zou ook eens kunnen overleggen met de landelijke federatie van verenigingen waar men bij aangesloten is.

Ik heb goede hoop dat als het bestuur de voors en tegens rustig op een rij zet, men wel met een oplossing komt.
Als er onverhoopt niets uit komt, hebt u de mogelijkheid om dit punt voor te leggen aan de jaarlijkse Algemene ledenvergadering. Dan moet het niet gaan om uw persoonlijke situatie, want daar gaat de ledenvergadering niet over, maar om het principe of er een alternatief kan of moet zijn als er een probleem is met de persoon van de uitvaartleider, om welke reden dan ook.

Als dat ook tot niets leidt, kunt u uw lidmaatschap opzeggen of u kunt gewoon wachten. Want misschien is er tegen de tijd dat u van de diensten van de vereniging gebruik zou moeten maken, gewoon wel een andere uitvaartleider.

Zie ook andere vragen in de subrubriek ''Vragen over uitvaartorganisaties'
Vraag nummer 49672 'Heb ik recht op inzage in de kosten van mijn vaders uitvaart?' zou ook uw interesse kunnen hebben, schat ik in.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie bepaalt of iemand wordt begraven of gecremeerd?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >