Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Heb ik recht op inzage in de kosten van mijn vaders uitvaart?


15 februari 2017

Vraag nummer: 49672

Op 18 januari 2016 overleed mijn vader. Ik heb daarna contact opgenomen met uitvaartondernemer Hams te Vriezenveen. Een gerenommeerd bedrijf, bestaand sinds +/- 1920. Mijn vader heeft 8 november 2011, 10.000 euro gestort op rekening van Stichting Uitvaartverzorging Hams. Dit als vooruitbetaling. Ik weet niet welke afspraken zijn gemaakt over de uitvaartwensen. Wij konden vorig jaar zelf beslissen wat we wilden. Ik wil graag inzage in de kosten maar dit is volgens dhr. Hams niet nodig omdat het een vooruitbetaling betrof.

Ik heb hier naar mij idee recht op als degene die is aangewezen om mijn vaders nalatenschap te behartigen. Vervolgens kreeg ik na drie telefoontjes via de persoonlijke WhatsApp van dhr. Hams een rekening, noem het een kladje, toegestuurd met bedragen die niet controleerbaar zijn voor mij. Geen factuurdatum en zelfs geen totaalbedrag met de opmerking dat het niet gangbaar was om een rekening te sturen, wanneer dat bij leven is vastgelegd. En dat de kosten geheel voor risico van de uitvaartondernemer zijn. Ook wanneer het meer is. €10.009,53 volgens dhr. Hams berekend. onder dat er prijsafspraken zijn gemaakt.

Over deze vastlegging is tijdens het regelen van de uitvaart, door de uitvaartleider met geen woord gesproken. De uitvaart is dus door ons geregeld naar ons inziens naar vaders wensen.

Naar mijn vraag om de rekening wordt niet gehoord. Hij zou mij ook geen rekening hoeven te sturen wanneer mijn buurman zou overlijden, was zijn verweer. Daarna heb ik gevraagd om dan mijn vaders ondertekend codicil te tonen, zodat ik weet of ik weet of ik mijn vaders wensen wel tot uitvoer heb gebracht. Ook dit weigert hij. Zijn verweer; misschien kon hij wel niet met zijn kinderen overweg. We zijn inmiddels ruim een jaar verder en ik krijg hier een nare bijsmaak van.

Heb ik volgens u recht op inzage in deze zaken?

Met vriendelijke groet,

Fria

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Dit is een uitermate merkwaardige zaak. Als uw vader een fors bedrag gestort heeft als vooruitbetaling van de uitvaart of in een depositofonds, dan ligt het voor de hand dat daarbij is afgesproken om wat voor goederen of diensten het ging en wat zijn wensen waren. Bij een depositofonds is het gebruikelijk dat er een rentevergoeding is. Ook zijn er gewoonlijk afspraken of regels wat er moet gebeuren met een restant van een deposito, als niet alles gebruikt hoeft te worden.

Als executeur van de nalatenschap van uw vader hebt u alle recht om te weten wat betaald is en waar voor. In een keurig gedetailleerd overzicht. Ook als er een prijsafspraak is gemaakt met uw vader zal zwart op wit moeten staan wat die afspraak inhield.

Het is je reinste kletskoek als een uitvaartbedrijf beweert dat inzage in de kosten niet nodig is omdat het een vooruitbetaling betreft.

Een bonafide firma wil zelf ook duidelijkheid hebben over wat rechten en verplichtingen over en weer inhouden.
Ik zit zelf in de directie van een stichting die deposito's beheert. Wij willen geen geld zonder overeenkomst. Wij houden dossiers aan van elk depot en kunnen letterlijk elke cent verantwoorden en alle rekeningen van uitvaartondernemers en leveranciers tonen. Als er rekeningen van leveranciers komen, checken we altijd bij nabestaanden of dat klopt en of er naar tevredenheid geleverd is voordat we betalen.
Het moet ook duidelijk zijn of het depot helemaal verbruikt is of niet, dan wel of er nog een restant is dat aan erfgenamen uitgekeerd kan worden.

Bij de firma Hams en bij de Stichting Uitvaartverzorging Hams moet er toch ook een overzicht zijn van wat men wanneer waarvoor van dat bedrag heeft verbruikt c.q. uitgegeven? Dat is al nodig voor de accountant en de Belastingdienst.

Erfgenamen treden van rechtswege in de rechten en plichten van de erflater. Als die een deposito heeft gestort, heeft de executeur recht op een volledige verantwoording van de besteding van het deposito, tot op de cent nauwkeurig. Als voor de uitvaart een prijsafspraak is gemaakt, moet ook op papier staan wat die afspraak inhield.

Ik zou in uw geval bij deze uitvaartonderneming zeker aandringen op het sturen van afschriften van:
- de statuten van de Stichting Uitvaarverzorging Hams;
- een eventueel huishoudelijk reglement van deze stichting;
- de prijsafspraak met uw vader;
- een complete verantwoording van alle leveringen en diensten van Hams;
- een compleet overzicht van alle leveringen en diensten van derden;
- eventuele andere relevante stukken.
U geeft ze 10 dagen om alles schriftelijk aan te leveren.

Als men niet aan uw verzoek voldoet, geef ik u in overweging om een klacht in te dienen bij de Ombudsman Uitvaartwezen. Zie voor de procedure www OmbudsmanUitvaartwezen.nl. Ik weet niet of een klacht mogelijk is omdat ik niet weet of de firma Hams aangesloten is bij een brancheorganisatie. Maar ik zou me daar vooralsnog niet druk over maken; als het niet zo is hoort u het wel van de Ombudsman.

Misschien, omdat sprake is van financiële dienstverlening als een deposito is gestort, kan een klacht worden ingediend bij de Kifid. www.kifid.nl. U hebt eigenlijk onvoldoende gegevens om dat te beoordelen als u geen afschriften hebt van de statuten van de stichting en de afspraken met uw vader. Maar mij advies is: bij twijfel gewoon doen. Als het niet kan, hoort u het wel.

Ik vind het vervelend om het te moeten zeggen, maar het feit dat deze uitvaartonderneming niet gewoon meteen volledig inzicht wil geven in afspraken en kosten, geeft ernstig te denken. Bij een echt gerenommeerd bedrijf moet dit niet kunnen gebeuren. Wat heeft men te verbergen?

In het algemeen adviseer ik mensen die in zee willen gaan met een uitvaartondernemer of een steenhouwer, altijd na te gaan of die lid is van een brancheorganisatie. Dan is er vaak ook een geschillenregeling.

In een geval als dit kunt u ook een advocaat inschakelen die zonodig door tussenkomst van de rechter verantwoording vraagt. Alleen lopen de kosten dan fors op. Zowel voor de consument als voor het uitvaartbedrijf. Om dat te voorkomen zijn er ombudsmannen, klachtenregelingen etc. Mensen doen er heel verstandig aan om daar op te letten.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43

TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >