Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Verwijderen draadloze pacemaker

14 maart 2017

Vraag nummer: 50074

Als obductie assistenten verwijderen wij al jaren (op verzoek) pacemakers & ICD. Wettelijke regelgeving over het moeten hiervan is er niet, maar de regelgeving van begraafplaatsen en crematorium "dwingen" je dit toch te doen. Met de komst van de draadloze pacemaker )ook wel nanostim of micra pacemaker genoemd) ligt het een stukje ingewikkelder, deze is namelijk in de rechter hartkamer geplaatst. In het buitenland (VS) wordt aangegeven dat deze na overlijden mogen blijven zitten, maar daar kunnen wij in Nederland dus niets mee. Nova Vesalius verwijst daar ook naar, en dat schiet dus niet op. Blijft over dat begraafplaatsen / crematoria het verwijderen toch kunnen eisen, want het is een pacemaker (hoe klein dan ook).
Maar wie zijn nu de aangewezen personen die dat kunnen/mogen doen, omdat deze handeling lang niet altijd technisch is uit te voeren in een thuissituatie of zelfs in een rouwkamer. Inbrengen in een mortuarium ziekenhuis zou kunnen, maar waarom zou het personeel van mortuarium / pathologie daaraan meewerken. Of; wie gaat het anders doen ?

Antwoord:

Geachte heer,

Er bestaat inderdaad geen wetgeving over het verwijderen van pacemakers na het overlijden van de drager, met het oog op diens begraving of crematie. Begraafplaatsen en crematoria kunnen algemene voorwaarden en vergelijkbare regels hanteren om o.a. pacemakers te weren.

Ik heb natuurlijk ook geen antwoord op uw vraag, die meer van medische en praktische aard is dan de wetgeving voor begraven of cremeren betreft.
Het lijkt mij een schone taak voor branche- en beroepsorganisaties zoals Nova Vesalius om op dit punt tot praktische afspraken of een richtlijn te komen. Hoe korter en eenvoudiger, hoe beter. Ik zou in uw geval in elk geval contact zoeken met de BGNU en met de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder