Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Pacemaker verwijderen voor de lijkschouw

26 november 2018

Vraag nummer: 56778

Ik heb een vraag, waar ik (hoop) waarschijnlijk het antwoord wel op weet, maar ik wil u deze toch graag voorleggen.

De vraag is de volgende;

Mag je een pacemaker verwijderen voordat de daadwerkelijke schouw van een overledene heeft plaatsgevonden?
Het gaat hierbij om een zogenaamd “verwacht” overlijden in een verpleeghuis, waar iemand in de avond is overleden en de volgende ochtend de verpleeghuisarts kwam schouwen.

Aanvullend de vraag (indien het antwoord op bovengenoemde vraag ja zou zijn):

Moet er dan eerst wel toestemming worden gevraagd aan de familie?

Bij voorbaat dank en in afwachting van uw reactie

Met vriendelijke groet,

Antwoord:

Geachte heer,

Voordat een overledene is geschouwd, mag geen pacemaker worden verwijderd, mag de overledene niet worden afgelegd, etc. Dat is het standpunt van de officieren van justitie, welk standpunt ook nog eens is neergelegd in het rapport 'De dood als startpunt. Een onderzoek naar de keten van lijkschouw en gerechtelijke sectie' uit januari 2018 van de Taskforce lijkschouw en gerechtelijke secties.

Ik weet dat sommige artsen en zelfs het ministerie van Volksgezondheid het idee hebben dat als het gaat om een 'verwacht' overlijden in een verpleeghuis, men zich op een aantal punten niet aan de wet hoeft te houden. Het Openbaar Ministerie en de officieren van justitie delen dat idee niet.

Ook volgens mij moet men zich ook bij een verwacht overlijden altijd aan de wet houden. Als de wet geen uitzondering maakt, mogen artsen of verpleeghuizen ook geen uitzondering maken.

Voor het verwijderen van een pacemaker - na de lijkschouw - zal men ook altijd vooraf toestemming aan nabestaanden moeten vragen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder