Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Zelf uitvaartbedrijf kiezen bij verzekering 2 (ophalen na overlijden ziekenhuis)


8 november 2017

Vraag nummer: 52664

Geachte heer,

Bedankt voor uw reactie. Er is nog 1 vraag waar ik nog geen antwoord op heb en dat was het waar het bij Kassa over gesproken werd.
Het ziekenhuis had een begrafenisondernemer opdracht gegeven de overledene op te halen en op te baren. De nabestaanden is hierom niet gevraagd.

Normaal is het dat de overledene ca 3 uur in het mortuarium van het ziekenhuis verblijft en de nabestaanden kunnen dan zelf met een uitvaartbedrijf contact nemen om naar een mortuarium gebracht kan worden.

Het ziekenhuis had monuta opdracht gegeven en die stuurde een rekening van 1500 € euro na de nabestaanden die geen eens opdracht gegeven hadden.

Hopende of hier ook een antwoord kan komen.

b.v.d.

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Een ziekenhuis of andere instelling waar de overledene verbleef, geeft nabestaanden in principe 3 uur de tijd om een uitvaartverzorger in te schakelen en het overbrengen van de overledene naar een rouwcentrum of andere locatie te regelen. Als dat niet binnen 3 uur gebeurt, ontstaan er kosten voor het bewaren, verzorgen en eventueel overbrengen van de overledene naar een andere locatie. De kosten van de eerste 3 uur na het overlijden zijn voor het ziekenhuis (eigenlijk de zorgverzekering van de overledene), daarna zijn de kosten voor de nabestaanden.

Wat moet gebeuren is dat men eigenlijk direct moet opgeven wie wat gaat doen. In het geval dat iemand verzekerd is bij DELA, had het overlijden dus direct doorgegeven moeten worden aan DELA en aan het ziekenhuis dat DELA de overledene zal ophalen. Eigenlijk moet men bij de intake van de ziekenhuisopname naar mijn mening direct opgeven 'Als het fout loopt, dan is meneer/mevrouw verzekerd bij DELA'.

Gewoonlijk staat er in de algemene voorwaarden van een ziekenhuis dat wanneer de nabestaanden niet te bereiken zijn of om een andere reden zelf niet tijdig een uitvaartverzorger inschakelen, het ziekenhuis dat kan doen op kosten van de nabestaanden. Ik vermoed dat dit hier ook het geval was. Maar de vraag is dan wat de door het ziekenhuis ingeschakelde uitvaartverzorger kan en mag doen.

Dat is eerst het transport naar een rouwcentrum, de noodzakelijke verzorging van de overledene (men moet bedenken dat alle spieren ontspannen en ook ontlasting gewoon wegloopt) in het rouwcentrum en gebruik van het rouwcentrum. Dat zijn kosten van een paar honderd euro, maar niet van 1.500,- euro. Ik zou in uw geval zeker bezwaar maken tegen de diensten van Monuta en de kosten. Opbaring is alleen aan de orde als nabestaanden er expliciet opdracht voor geven. En dan is het naar verhouding nog erg duur.

U kunt van Monuta eerst een uitleg verlangen wat men heeft gedaan en waarom, in opdracht van wie. Als u het daar niet mee eens bent, kunt u in overleg over bijvoorbeeld een vermindering van de rekening. Aan bepaalde handelingen zit u vast, zoals het transport en de eerste verzorging en het gebruik van de koeling in het rouwcentrum. Er was actie nodig en men kan een overledene niet lange tijd onverzorgd in een ziekenhuiskamer laten liggen.
Als u er met Monuta niet uit komt, kunt u overwegen om een klacht in te dienen bij de Ombudsman Uitvaartwezen. Zie voor de werkwijze en mogelijkheden www.OmbudsmanUitvaartwezen.nl.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE