Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Wijzigen begunstigde uitvaartpolis na echtscheiding middels echtscheidingsconvenant 1


30 juni 2021

Vraag nummer: 63244

Ik ben sinds kort bewindvoerder van een klant en loop tegen het volgende aan. Deze meneer is gescheiden middels een echtscheidingsconvenant waarin tot slot bepaald is dat ze tegen finale kwijting niets meer over en weer te eisen hebben. De uitvaartpolis is niet expliciet benoemd. Nu blijkt dat de als begunstigde op de uitvaartpolis nog steeds de ex-partner staat vermeld. Ik heb een verzoek ingediend bij Centraal Beheer om de begunstigde te wijzigen. Centraal beheer geeft aan dat dit alleen kan als de ex-partner ook een akkoordverklaring tekent. De ex-partner kan ik niet bereiken, noch via telefoon, mail of brief. Er komt geen reactie. Een bedrag van € 6000 wordt uitgekeerd aan een ex die niets meer met mijn klant te maken wil hebben en meneer zelf heeft onvoldoende geld op de rekening om een uitvaart te bekostigen. Het kan toch niet zo zijn dat straks € 6000 naar een ex gaat vanuit een uitvaartpolis en meneer een gemeentebegrafenis moet krijgen? Kan Centraal Beheer eisen dat deze ex ook moet tekenen eer de polis aangepast kan worden? Kunt u mij adviseren wat ik hierin kan ondernemen.
Alvast dank voor uw reactie. Mvg C. Arets

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Mij lijkt dat de verzekeringnemer zelf mag bepalen wie hij als begunstigde in zijn polis aanwijst en aan wie hij het regelen van zijn uitvaart toevertrouwt. Ik zie geen reden om een begunstigde toestemming voor wijziging te vragen.

Ik zou als ik uw client was een formulier invullen of een brief schrijven waarin ik de begunstiging zou wijzigen. Als de verzekeraar het verzoek afwijst, zal dat gemotiveerd moeten worden. Alsdan kan overwogen worden om een klacht in te dienen bij bijvoorbeeld het Kifid.

Verder kan ik er niets over zeggen. U schrijft niet om wat voor soort verzekering het gaat. Als het een premiebetalende verzekering is, kan meneer misschien de verzekering bij Centraal Beheer opzeggen en elders een nieuwe verzekering onder nieuwe voorwaarden afsluiten. Dat is misschien de makkelijkste optie.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Naschrift:
Een andere lezer had nog een reactie: 'Wijzigen begunstigde uitvaartpolis na echtscheiding middels echtscheidingsconvenant 2'.


TIP
Een uitvaart zoals u dat wilt, zonder compromisssen. Regel hier uw uw exclusieve begrafenis of crematie.

TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages – kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden.
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE