Kunnen wij nog stappen ondernemen? (Verzekering weigert uitkering)


1 juli 2017

Vraag nummer: 51175

Beste heer Van der Putten,

2 jaar geleden heb ik bij het overlijden van mijn moeder erg veel aan uw filmpjes gehad.

Ik stel u nu een vraag:

Mijn broer Marcel is overleden.
46 jaar en verslaafd aan alcohol.
Er was een uitvaartpolis afgesloten bij monuta de 16 juli 2015
Wij denken dat zijn bewindvoerster deze heeft afgesloten. Als familie hebben wij de uitvaart geregeld en de laatste eer aan Marcel gegeven .

Van Monuta krijg ik als zus nu de brief dat de verzekering niet uitkeerd. Met als reden dat ze niet juist zijn geïnformeerd bij het aangaan van de verzekering over de gezondheidstoestand van Marcel daarom moeten zijn de verzekering nietig verklaren .
Nu hebben wij na het overlijden naar eer en geweten het formulier met vragen over zijn gezondheid Ingevuld die wij van monuta kregen.

De Uitvaartzorg is geregeld door Ebel Kremer Uitvaartzorg van Stad tot Wad en niet door monuta daar wij bij hem zeer goede ervaring hadden na het overlijden van mijn moeder dus besloten het natura gedeelte bij hem te laten doen.

Op het moment van afsluiten zat Marcel in kliniek, het ging goed met hem , de bewindvoering heeft toen de verzekering afgesloten. Op 1 Juni 2017 is hij overleden.

Beste heer Van der Putten , kunnen wij hier op juridisch gebied nog iets mee? En zo ja wat zijn de stappen? Omdat het afsluiten door bewindvoering is gedaan op een moment dat het goed ging in kliniek.

Als we de 9 duizend op het nachtkastje hadden liggen hadden we dat met alle liefde betaald , maar dat is helaas niet zo en pa (84) is op van de zenuwen.

Met hartelijke groet,

Aurora Jansma

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Fijn dat u twee jaar geleden profijt hebt gehad van de informatie op deze site. Daar is die ook voor bedoeld.

Wat de verzekering van uw broer betreft, zeker is het mogelijk om stappen te ondernemen. Maar inhoudelijk kan ik u daarover niet adviseren. Dan moet ik weten wat er in de voorwaarden van de polis en de algemene voorwaarden staat, wat op het formulier van de aanmelding staat, wie dat gedaan heeft, hoe en wanneer het overlijden van uw broer bij Monuta is gemeld en of er toen groen licht is gegeven, e.d. Ik zou mij goed kunnen voorstellen dat u geen uitvaart van 9.000 euro geregeld zou hebben, als zou blijken dat er geen of onvoldoende dekking van de uitvaartpolis was.
Zeer waarschijnlijk is een klacht bij het Kifid mogelijk (zie www.kifid.nl), maar ik heb daar geen ervaring mee. Ik zou eerst ook maar eens kijken of er in goed overleg met Monuta nog iets te bereiken valt, alvorens formele wegen te bewandelen.

Misschien kan ook een rol spelen waaraan uw broer is overleden. Als hij bijvoorbeeld is overleden aan kanker, terwijl hij een alcoholprobleem had, dan heeft dat waarschijnlijk niets met elkaar van doen en zou de volledigheid van de opname van de gezondheid bij de aanmelding van de verzekering geen invloed hebben gehad. Ik denk maar even hardop.

Ik zou u echter eerst willen adviseren om uw vraag voor te leggen aan mijn collega de heer Evert de Niet van de collega-adviesrubriek Verzekeringen. Die heeft echt verstand van verzekeringen en ik niet. Dus hebt u kans op een beter advies.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn