Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Kosten verhalen op sommenverzekering


10 april 2019

Vraag nummer: 57658

Hallo,
Mijn partner met wie ik een samenlevingsovereenkomst heb is onlangs overleden. Hij had geen begrafenisverzekering echter wel een sommenverzekering die uitkeert bij overlijden, vandaar dat hij geen extra begrafenisverzekering heeft afgesloten.
Deze verzekering is afgesloten tijdens zijn vorige huwelijk. Hij is jaren geleden gescheiden. Hij heeft 2 minderjarige kinderen die de erfgenamen zijn. Ze hebben erfenis benificair aanvaard. Verstandhouding ex en hem erg slecht.
De polis van de sommenverzekering is echter niet aangepast en zijn ex staat als begunstigde.
Kosten begrafenis kunnen niet van zijn spaargeld betaald worden aangezien dit niet toereikend is.
Huidige partner is opdrachtgever begrafenis.
Zijn de kosten te verhalen op sommenverzekering?
Of dien ik, partner, alle kosten te betalen en alles te regelen, terwijl zij met geld wegloopt waarvan mijn partner absoluut niet had gewild dat het bij haar terecht komt?
Wezenpensioen vangt alimentatie op, financieel gaat ex er stukje op vooruit hierdoor.
Hartelijk dank voor uw info.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Dat weet ik niet. Deze adviesrubriek is er voor de wetgeving over begraven en cremeren. Daar gaat uw vraag niet over.

Ik denk echter nog even hardop mee.
Als de polis van de sommenverzekering niet alleen op naam van de ex-echtgenote staat, maar als daar ook bij staat dat het de (toenmalige) echtgenote is, dan is aanvechtbaar of zij nu nog wel begunstigde zou zijn. Maar als zij het niet is, is het de vraag wie het dan wel zou zijn. Er zou iets voor te zeggen zijn dat dat de kinderen zijn, maar ik weet te weinig van verzekeren en regels en gangbare praktijken om daar iets over te kunnen zeggen. De polis of de algemene voorwaarden kunnen zelf ook regels bevatten wat er gebeurt als de begunstigde er niet meer is. Denk aan de situatie dat de ex al eerder overleden was; wie zou dan begunstigde zijn?

Je moet dus die papieren goed bekijken, om een antwoord te kunnen geven.

Misschien is het ook wel de conclusie dat uw partner iets heel doms heeft gedaan door de polis van de sommenverzekering niet aan te passen. Ik weet het niet.

In ieder geval is het zo dat u de kosten van de uitvaart in principe kunt verhalen op de nalatenschap en dat - voor zover er enig vermogen is - u hoog op de lijst staat om geld te krijgen als er geld is.

U kunt deze vraag beter stellen in onze speciale adviesrubriek voor verzekeringen. Zie de pagina Advies over uitvaartverzekeringen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43

TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Mag je een andere uitvaartondernemer kiezen dan bij wie je verzekerd bent?


TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE