Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

ID controle

11 mei 2024

Vraag nummer: 68273

Mag een verzekeringsmaatschappij van een uitvaartondernemer vragen/eisen dat de ondernemer een verklaring afgeeft dat hij de identiteit van Cessie gever heeft gecontroleerd. Ik ben toch niet ter zake kundig om zoiets te kunnen doen? Vr. Gr. John de Hoogh

Antwoord:

Geachte heer,

Ja, ik denk dat een verzekeringsmaatschappij dat mag vragen. Het is eigenlijk vreemd als ze dat niet vragen, want ze moeten zekerheid hebben met de juiste persoon van doen te hebben.
Het lijkt mij ook niet moeilijk om te doen. De uitvaartondernemer hoeft de betrokken cedent alleen te vragen om zijn of haar paspoort, rijbewijs of ander identiteitsbewijs te tonen.

De uitvaartondernemer kan dan noteren dat betrokken cedent zijn of haar identiteit aab hem heeft aangetoond aan de hand van zijn/haar paspoort/rijbewijs of ander ID-bewijs met nummer ........ .
Als het nummer van het identiteitsbewijs wordt genoteerd, hoeven andere privacygevoelige gegevens zoals het BSN niet genoteerd of gekopieerd te worden.

Een kopie van een identiteitsbewijs maken en meesturen, mag niet zomaar. Alleen als persoonsgevoelige gegevens zoals het BSN zijn afgedekt. Daar ben ik in een eerdere vraag uitgebreid op ingegaan. Zie vraag 36948 'Verzekeringsmaatschappij eist kopie identiteitsbewijs, mag dit? (met actueel naschrift 13 februari 2014)'.

Als het om de controle van de persoon en diens persoonsgegevens gaat, volstaat het bekijken van het ID-bewijs en het noteren van het nummer. En uw naam en handtekening onder die notitie, om aan te geven dat u dit gecontroleerd hebt.

Als het de verzekeringsmaatschappij alleen om de handtekening van betrokkene te doen is, zou men kunnen overwegen om een kopie van het ID-bewijs te vragen/geven, waarop 1) het BSN-nummer(s) onleesbaar is gemaakt, 2) de foto onherkenbaar is gemaakt en 3) waarop voorts een groot kruis is gezet of waar groot en vet op is geschreven 'Alleen voor verzekeraar X, op datum Y' om ander gebruik van de kopie te voorkomen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Nieuwe site voor mensen die zelf de regie over hun overlijden in handen willen hebben:
www.exit.nl. Met:
- documenten voor medische beslissingen: euthanasieverklaring, volmacht, behandelverbod etc.;
- uitvaartwensen vastleggen;
- een eenvoudige crematie regelen.

TIP
Een uitvaart zoals u dat wilt, zonder compromisssen. Regel hier uw uw exclusieve begrafenis of crematie.

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages – kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden.
Zoals over het bijwonen door nabestaanden van een uitvaart door de gemeente:


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder