Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Deposito op naam van man en/of vrouw? Voorbeeld eisen fiscale aftrek?


8 december 2008

Vraag nummer: 5950  (oude nummer: 11906)

Heeft u een voorbeeld waaraan een contract moet voldoen om een fiscaal aftrekbaar deposito te storten in 2008?
Kan dat op naam van man en/of vrouw?

Antwoord:

Ja, dat kan op naam van de man en/of de vrouw. Als het maar om fiscale partners gaat.

Wij citeren uit:

Besluit van 15 december 2005, nr. CPP2005/2639M

De directeur–generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.
In dit besluit zijn de vragen en antwoorden op het terrein van de uitgaven voor o.a. buitengewone uitgaven uit een aantal besluiten samengevoegd.
(...)
2.b.1. Aftrekbaarheid premies begrafenisverzekering
In welke gevallen zijn premies voor een begrafenisverzekering aftrekbaar als buitengewone uitgaven?
Aftrek is alleen mogelijk als:
- de polis de voorwaarde bevat dat afkoop, vervreemding of verpanding niet mogelijk is; én
- de uitkering uitsluitend te gebruiken is voor de kosten van de begrafenis of crematie en er overigens voor de verzekerde of zijn erven ook geen reële mogelijkheid bestaat tot teruggave van (een deel van) de premie(s).

Concreet betekent dit dat:
- vast moet liggen voor welke persoon (of 2 personen bij een echtpaar of partners) de uitkering bestemd is;
- de uitkering alleen bestemd is voor de kosten van overlijden, d.w.z. de uitvaart (dus begrafenis of crematie), graf, grafmonument, urnengraf, ruimte in urnenmuur of sierurn. Onder de kosten van de uitvaart vallen ook alle gebruikelijke bijkomende kosten voor een kist, opbaren, vervoer overledene, volgauto's, herdenkingsdienst, bloemen, koffietafel, etc.
- dat de overkomst niet ongedaan kan worden gemaakt;
- dat een (eventueel resterend) bedrag niet mag worden teruggeven aan de verzekerde of diens erfgenamen.

Zie in de lijst van Meest gestelde vragen ook de vragen
11480: Fiscale aftrek uitvaartkoopsom?
10027: Verzekering uitvaartkosten zinvol? (en alternatieven)

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE