Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Kosten transport overledene in geval van sectie


19 november 2012

Vraag nummer: 32752

Het stoffelijk overschot van onze (schoon)moeder is in opdracht van de politie uit huis gehaald. Reden : deur stond open, misdrijf moest worden uitgesloten. Wij wilden het stoffelijk overschot gewoon weer thuis hebben zoals het hoort. De nabestaanden hebben geen enkele verantwoordelijkheid hierin. De kosten van het vervoer heen en weer worden nu toch bij ons in rekening gebracht. Wij hebben aangegeven het daar niet mee eens te zijn maar uitvaart ondernemer van der Kraan blijft het in rekening brengen en stuurt zelfs aanmaningen en dreigementen met incasso. Het lijkt ons onrechtmatig handelen als een uitvaartondernemer samen met de politie onderling besluiten de betreffende kosten bij de nabestaanden in rekening te brengen. Dit temeer omdat, ondanks herhaaldelijk verzoek ,zowel bij politie als uitvaartondernemer,er geen antwoord wordt gegeven op de vraag op grond waarvan (wettelijk) onderling tussen uitvaartondernemer en politie wordt besloten dat wij voor deze kosten moeten opdraaien (die overigens niet door de verzekering worden gedekt).
Het is ons overigens gebleken dat er sprake is van willekeur want uit betrouwbare bron hebben wij vernomen dat deze kosten altijd voor rekening van de politie komen aangezien zij toch de beslissing hebben genomen om het stoffelijk overschot mee te nemen naar een politiemortuarium. Het zal duidelijk zijn dat de nabestaanden het stoffelijk overschot daar niet wilden laten liggen maar dit thuis wilden hebben.

Antwoord:

Geachte heer,

Omdat gelet op de omstandigheden niet zeker was of uw schoonmoeder een natuurlijke dood was gestorven, is blijkbaar sectie gelast en haar stoffelijk overschot meegenomen voor onderzoek. Dat is een normale gang van zaken. Er is dan sprake van een opsporingsonderzoek.

De 'Circulaire afbakening tussen politie- en Justitiekosten' - die de verdeling van kosten tussen Justitie en gemeenten regelt - zegt hier het volgende over.
Kosten die in het kader van het opsporingsonderzoek worden gemaakt (denk aan transportkosten, de kosten voor het mortuarium, onderzoekskosten), zullen naar hun aard verdeeld moeten worden tussen de politie en de gemeente). Ook hier geldt dat er een praktische afspraak tussen politie en gemeente(n) moet worden gemaakt.
Het stoffelijk overschot wordt, zo dit voor onderzoek de oorspronkelijke gemeente had verlaten, op kosten van de overheid (politie/NFI) terug gebracht naar een in overleg met de nabestaanden gekozen mortuarium. Zijn er geen nabestaanden, dan gaat het stoffelijk overschot terug naar de gemeente van overlijden. Dit, omdat de gemeente de zorg heeft voor de uitvaart van overledenen als er geen nabestaanden zijn.

Zie over het vrij geven van het lichaam:


Als het stoffelijk overschot weer wordt vrijgegeven en de OvJ zijn verklaring van geen bezwaar tegen de lijkbezorging van de overledene heeft afgegeven, komen de nabestaanden weer in beeld, ook wat betreft de kosten. Maar dat is dus pas nadat Justitie het vervoer naar het sterfhuis of een in overleg met de nabestaanden uitgekozen mortuarium heeft geregeld (en betaald).

Ik zou in uw geval de uitvaartondernemer op deze Circulaire wijzen en weigeren om zijn nota te betalen, simpelweg omdat u niet zijn opdrachtgever bent. Hij kan zijn kosten bij de opdrachtgever declareren. Laat de zaak desnoods maar voor de (kanton)rechter komen.

U kunt indien de uitvaartondernemer is aangesloten bij een brancheorganisatie wellicht ook een klacht indienen bij de Ombudsman uitvaartwezen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


Zijn kinderen verplicht om de uitvaart van ouders te betalen?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >