Ombudsman uitvaartwezen

Behandelt in geschillen tussen consument en uitvaartonderneming

BELANGRIJK OM TE WETEN

Ombudsman doet een bindende uitspraak

Deelnemende organisaties zijn gebonden aan de uitspraken

Als u een klacht heeft over een uitvaart en overleg met de uitvaartondernemer niet tot een oplossing leidt, kunt u terecht bij de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen. Deze stichting heeft een Ombudsman aangesteld die de klachten op basis van hoor en wederhoor bestudeert en daarover een uitspraak doet.

De consument hoeft niet te betalen voor de diensten van de Ombudsman. Deze wordt betaald door verschillende aangesloten organisaties zodat hij of zij geheel onafhankelijk kan werken. De Ombudsman doet voor beide partijen een bindende uitspraak.

Hoe te handelen bij klachten?

U kunt uw schriftelijke klacht sturen naar:

Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen
Postbus 92
5600 AB te Eindhoven

U kunt ook een e-mailbericht sturen met daarbij gevoegd alle relevantie documentatie naar ombudsman@ombudsmanuitvaartwezen.nl

Per 15 december 2014 is mevrouw mr. M.E.T. Schellekens ombudsman. Mevrouw Schellekens is de opvolger van interim-ombudsman de heer Morren die in december 2012 mr. C.W.A.M. (Chris) Spierings opvolgde.

Deelnemende organisaties

U kunt als particulier een klacht indienen bij de Ombudsman wanneer de (uitvaart)onderneming waarover u een klacht heeft lid is van één van de deelnemende organisaties of in het bezit is van het Keurmerk Uitvaartzorg.
Dit zijn de deelnemende organisaties:


In de algemene voorwaarden van de leden van deze deelnemende organisaties uit de uitvaartbranche wordt, ingeval van een geschil, gewezen op de mogelijkheid om een beroep te doen op de Ombudsman.

Het bestuur

Bestuur
Het bestuur van de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen bestaat uit vertegenwoordigers van diverse organisaties uit de uitvaartbranche en een vertegenwoordiging van consumentenzijde.

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

  • de heer dr. R. Seldenrijk, onafhankelijk voorzitter
  • de heer M.H. van der Putten, secretaris. Vertegenwoordiger vanuit de BGNU
  • de heer H. J Wormgoor, financiën. Vertegenwoordiger vanuit de VMG
  • mevrouw A. Vink, vertegenwoordiger vanuit de LOB
  • de heer J.M.H.J. Keizer, vertegenwoordiger vanuit de LVC
  • de heer L. van Loosen, vertegenwoordiger vanuit Nardus
  • mevrouw F. Joling, vanuit consumentenzijde n
  • de heer D. de Vogel, vanuit consumentenzijde


De ombudsman is ook bereikbaar op de website van de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen: www. ombudsmanuitvaartwezen.nl.

Beoordeel dit artikel:

Kunnen we dit artikel verbeteren? Ontbreekt het aan inhoud, of vond u niet precies wat u zocht? Laat ons het weten.
Wilt u een antwoord? Vermeld dan uw e-mailadres!
Verzenden >