Ombudsman uitvaartwezen

Behandelt in geschillen tussen consument en uitvaartonderneming

BELANGRIJK OM TE WETEN

Ombudsman doet een bindende uitspraak

Deelnemende organisaties zijn gebonden aan de uitspraken

Als u een klacht heeft over een uitvaart en overleg met de uitvaartondernemer niet tot een oplossing leidt, kunt u terecht bij de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen. Deze stichting heeft een Ombudsman aangesteld die de klachten op basis van hoor en wederhoor bestudeert en daarover een uitspraak doet.

De consument hoeft niet te betalen voor de diensten van de Ombudsman. Deze wordt betaald door verschillende aangesloten organisaties zodat hij of zij geheel onafhankelijk kan werken. De Ombudsman doet voor beide partijen een bindende uitspraak.

Hoe te handelen bij klachten?

U kunt uw schriftelijke klacht sturen naar:

Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen
Postbus 92
5600 AB te Eindhoven

U kunt ook een e-mailbericht sturen via het formulier op de contactpagina.

Per april 2020 is de heer Eddy Heuzeveldt ombudsman. Hij is de opvolger van mevrouw mr. M.E.T. Schellekens die vanaf december 2014 ombudsman was. Daarvoor was de heer Morren tussen december 2012 en december 2014 interim-ombudsman. Voor december 2012 was mr. C.W.A.M. (Chris) Spierings ombudsman.

Deelnemende organisaties

U kunt als particulier een klacht indienen bij de Ombudsman wanneer de (uitvaart)onderneming waarover u een klacht heeft lid is van één van de deelnemende organisaties of in het bezit is van het Keurmerk Uitvaartzorg.
Dit zijn de deelnemende organisaties:


In de algemene voorwaarden van de leden van deze deelnemende organisaties uit de uitvaartbranche wordt, ingeval van een geschil, gewezen op de mogelijkheid om een beroep te doen op de Ombudsman.

Het bestuur

Bestuur
Het bestuur van de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen bestaat uit vertegenwoordigers van diverse organisaties uit de uitvaartbranche en een vertegenwoordiging van consumentenzijde.

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

 • de heer dr. R. Seldenrijk, onafhankelijk voorzitter
 • de heer D. de Vogel
  Penningmeester. Vertegenwoordiger vanuit consumentenzijde
 • de heer H. J Wormgoor, lid. Vertegenwoordiger vanuit de VMG
 • mevrouw A. Vink, vertegenwoordiger vanuit de LOB
 • De heer C. Mulders
  Vertegenwoordiger vanuit LVC
 • dde heer J. Wesselius
  lid. Vertegenwoordiger vanuit Nardus
 • mevrouw V. Klaassen
  lid. Vertegenwoordiger vanuit BGN
 • de heer G. Kruizinga
  Vertegenwoordiger vanuit consumentenzijde
 • dede heer J. van Vliet
  Vertegenwoordiger vanuit consumentenzijde


De ombudsman is ook bereikbaar op de website van de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen: www. ombudsmanuitvaartwezen.nl.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >