Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Registratie en aanvraag formulier


3 juni 2019

Vraag nummer: 58004

wij doen een 'doe het zelf' uitvaart. hoe kom ik aan het registratie en aanvraag formulier? hartelijk dankt voor de moeite. annelies Roozen

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Gecondoleerd. Ik neem aan dat het om het overlijden van een familielid of een goede vriend gaat.

Ik weet niet precies wat u bedoeld met het registratie- of het aanvraagformulier.

U bedoelt waarschijnlijk de aanvraag van een begrafenis of crematie bij de begraafplaats of het crematorium. Dan kunt u dat formulier bij de begraafplaats of het crematorium vragen. Soms staat het ook op de site van de begraafplaats of het crematorium.
Als er geen formulier is, kunt u gewoon zelf een schriftelijke aanvraag doen door middel van een kort briefje: ik (naam en adres) vraag om de begrafenis of crematie van .... (naam en andere persoonsgegevens), en verklaar bereid te zijn om de kosten te voldoen. Zoiets.

Een registratieformulier is geen formeel wettelijk vereiste, maar vaak een interne werkwijze van crematoria. Overleg met het crematorium.

Wat wel een wettelijk vereiste is, is dat de kist bij de begraafplaats of het crematorium moet worden aangeleverd met een registratienummer. Artikel 8 van de Wet op de lijkbezorging regelt:
"1. Op de kist of op een ander omhulsel van het lijk wordt een registratienummer aangebracht, dat correspondeert met het nummer, vermeld op een bijgevoegd document dat tevens de namen, de data van geboorte en overlijden van de overledene dan wel de geslachtsnaam van de doodgeborene bevat, nadat is vastgesteld dat het document betrekking heeft op het lijk.
2. Tot begraving of crematie wordt niet overgegaan dan nadat de houder van de begraafplaats of van het crematorium de overeenkomst heeft vastgesteld tussen het op de kist of het omhulsel vermelde registratienummer en het nummer, vermeld op het document, bedoeld in het eerste lid."

Dit wetsartikel is geschreven voor de situatie dat er in een mortuarium van een uitvaartonderneming meerdere kisten van verschillende personen staan en dat gecontroleerd moet worden wie in welke kist ligt en dat na die controle ook aan de buitenkant van de kist duidelijk is wie er in ligt. En dat dat ook zo blijft tijdens het transport en het aanleveren van de kist bij de begraafplaats of het crematorium.
U zult waarschijnlijk maar 1 uitvaart tegelijk doen. Dan is er waarschijnlijk geen risico van een verwisseling. Maar u moet toch voldoen aan de wettelijke eis van het gebruik van een registratienummer. Hoe doet u dat?
Ik adviseer u om een kopie te maken van het verlof tot begraven of cremeren, dat u bij de gemeente hebt gekregen. Daar staan namelijk automatisch de persoonsgegevens op die u nodig hebt. Er zijn geen voorgeschreven nummers; u kunt zelf een nummer verzinnen. U kunt op de kist, ergens op een hoekje onderaan, met watervaste stift een '1' schrijven en die '1' ook op de fotokopie van het verlof zetten. U kunt ook de geboortedatum van de overledene nemen of een ander getal.
Dit papier moet tegelijk met de kist bij de begraafplaats of het crematorium worden aangeleverd, samen met het originele verlof. Medewerkers van de begraafplaats of het crematorium controleren dan of het nummer op de kist overeen komt met het nummer op het document.

Als u nog meer praktische vragen hebt, kunt u natuurlijk met de beheerder van de begraafplaats of het crematorium overleggen. Er is geen wettelijke verplichting om een uitvaartverzorger in te schakelen, dus men moet iedereen van de nodige informatie voorzien.

Zie voor de vraag of men verplicht is een uitvaartondernemer in te schakelen:


Zie vergelijkbare vragen in de subrubriek 'Uitvaartplechtigheid'.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE