Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Regeling uitvaart van vrijgezelle tante


21 mei 2020

Vraag nummer: 60808

Beste mensen, De uitvaart van een vrijgezelle tante dient geregeld te worden. Niet bekend is wie de erfgenamen zijn. Zij is onder bewind gesteld van een neef van haar en heeft een mentor, een nicht. Mogen beiden de uitvaart regelen of moet eerst uitgevonden worden wie de erfgenamen zijn? Zeer bedankt voor uw antwoord. vr gr

Antwoord:

Geachte heer,

Iedereen die daartoe bereid is, kan en mag de uitvaart regelen.

In de wet is bewust niet geregeld wie een uitvaart mag of moet regelen, omdat er geen systeem te bedenken en te hanteren is, dat in bijna alle gevallen redelijk en verstandig zou zijn.
Het ligt voor de hand om bijvoorbeeld te zeggen dat een echtgenoot of geregistreerd partner een uitvaart moet regelen. De meeste mensen die overlijden zijn fors op leeftijd. De echtgenoot dan meestal ook. Sommige kersverse hoogbejaarde weduwen en weduwnaars zijn fysiek en mentaal niet in staat om een uitvaart te regelen. Maar veel mensen wonen ongehuwd samen, soms al decennia. Mogen die dan niets? Hoe zit het met mensen met een LAT-relatie? Via regels kom je daar niet uit.

Het is waarschijnlijk niet mogelijk om voorafgaand aan de uitvaart vast te stellen wie erfgenamen zijn. Dan moet onderzoek worden gedaan bij het Centraal Testamenten Register of er een testament is, en zo ja bij welke notaris dat bewaard wordt. Met die notaris moet dan een afspraak worden gemaakt om het testament te openen en een verklaring van erfrecht en een verklaring van executele op te stellen. Een kopie van een testament in de linnenkast van tante is geen geldig document; het geeft alleen een indicatie welke notaris of welk notariskantoor een testament heeft opgesteld. Als de tante ooit een nieuw testament heeft opgesteld, kan het zijn dat ze vergeten is dat ze thuis nog ergens een kopie van een oude versie bewaard heeft. Een (laatst geldige originele) testament wordt altijd bij de notaris bewaard. O.a. om te voorkomen dat erfgenamen die in huis gaan snuffelen en zien dat ze onterfd zijn, het originele testament kunnen vernietigen.

Een uitvaart moet binnen een paar dagen geregeld worden. Als de tante een testament had en als zij daarin geregeld had wie de uitvaart zou moeten regelen, ligt het voor de hand dat de neef en/of nicht dat weten, gelet op hun zorgtaken voor tante.
Of iemand een testament gemaakt heeft, hangt erg van de persoon en de omstandigheden af. De ene persoon heeft altijd al de instelling gehad om zaken tijdig te willen regelen en een andere persoon neemt de dingen zoals ze komen. Mensen die in een huurwoning wonen en een bescheiden pensioen hebben, hebben meestal geen reden om een testament te maken. Mensen met een eigen huis en een vermogen van enige omvang meestal wel.

De neef en de nicht kunnen samen overleggen wie de uitvaart gaat regelen. Dat kan een van hen zijn, maar dat kunnen ze ook samen doen. Ze kunnen er ook anderen bij betrekken, ze kunnen het ook aan anderen overlaten. Dat hoeft geen familie te zijn, dat kan ook een goede vriend(in) van tante zijn. Maar dan moet men natuurlijk wel kijken wat de financiële middelen zijn en hoe de executeur van de uitvaart daarover kan beschikken.
De neef en de nicht zijn niet verplicht om de uitvaart te regelen. Niemand heeft de verplichting om een uitvaart te regelen. Ook erfgenamen hebben die verplichting niet; ze moeten alleen de kosten uit de nalatenschap betalen.
Als niemand het doet, moet de gemeente het doen, maar dan zal het zeer waarschijnlijk een heel sobere uitvaart zonder familie zijn. En de kosten worden door de gemeente op de erfgenamen verhaald. Zie vragen in de subrubriek 'Uitvaart door gemeente; vragen van publiek'.

Ik ken de situatie in het geheel niet, maar zou samenwerking van de neef en de nicht bepleiten. De neef is op de hoogte van de zakelijke kant en weet of er een uitvaartverzekering is en wat het spaarsaldo van tante is. En de nicht is misschien beter op de hoogte van wat haar tante fijn vond en wat niet.
Als er een uitvaartverzekering is en het gaat om een naturapakket, dan ligt het voor de hand om die verzekeraar in te schakelen. Als een andere uitvaartonderneming wordt ingeschakeld, vergoedt de verzekeraar met het pakket meestal niet de kosten van de concurrent, in ieder geval zeker niet volledig.
De informatie daarover op sites van uitvaartondernemingen is vaak niet helder. Er staat zoiets van "Wij doen alle uitvaarten, ook als u elders verzekerd bent". Ja, dat geloof ik graag. Maar men vermeldt dan niet dat er dan in 99% van de gevallen geen volle dekking meer is. Daar moet je dus mee oppassen.
Nu kan het zo zijn dat een andere uitvaartverzorger per saldo toch goedkoper is, dan de verzekeraar met volledige dekking. Ik zie soms rekeningen van een gerenommeerde uitvaartverzekeraar van 7.000,- euro. Als een andere uitvaartverzorger die uitvaart regelt, keert de verzekeraar slechts 5.000,- uit. Maar die andere uitvaartverzorger rekent slechts 4.500,-. En dan hebben we het over precies dezelfde dienstverlening. Maar de overheadkosten van de een zijn soms veel hoger dan die van een ander.
Men is het in Nederland niet gewend om te shoppen voor een uitvaart, maar het vragen van offertes bij meer dan een bedrijf loont zeker. Maar er moet dan natuurlijk wel precies hetzelfde vragen, anders wordt het appels met peren vergelijken. Onderstaand staan links waar men offertes kan vragen.

Voor de mensen die een uitvaart regelen kan het ook handig zijn om te kijken naar vragen in de subrubriek 'Kosten uitvaart'. Wie iets regelt, gaat persoonlijke verplichtingen aan ten opzichte van de uitvaartondernemer die men een opdracht geeft. Men moet dan wel weten dat er voldoende geld in de nalatenschap is, of dat er een verzekering is, om die verplichting aan te gaan.

Misschien staan ook nog relevante of interessante vragen in de subrubriek 'Uitvaartplechtigheid', zoals vragen over 'Begrafenis /crematie bij bewindvoering'.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages – kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden.
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE