Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Overlijden van Mijn Moeder (informatieplicht overlijden en erfenis)


25 mei 2017

Vraag nummer: 50848

N.a.v. het overlijden van mijn moeder (vader is al eerder overleden) heb ik de volgende vragen:
1. Bestaat er een wettelijke informatieplicht over het sterfbed en/of overlijden?
2. Mag het oudste kind de familie niet informeren en erfenis voor zichzelf houden en toeeigenen?
3. Mag het oudste kind de laatste schriftelijk vastgelegde wens van begraven van moeder negeren en opdracht tot crematie geven?

Antwoord:

Geachte heer,

1. Er bestaat geen wettelijke plicht voor iemand of voor de overheid om nabestaanden te informeren over een sterfbed en/of overlijden.

2. Het oudste kind van een overledene kan besluiten om familie niet te informeren over een overlijden.
Geen enkel kind van een overledene, dus ook het oudste kind, mag een erfenis voor zichzelf houden. Maar er is wel actie van andere erfgenamen nodig om aan deze onjuiste situatie een einde te maken. Uit zichzelf gebeurt er niets. De overheid heeft in dit soort situaties geen taak; zij weet ook niet wat erfgenamen onderling wel of niet afspreken, dus kan ook geen actie ondernemen.

3. De persoon die de uitvaart regelt - ongeacht of dit het oudste kind, een ander kind of een andere persoon is - behoort volgens de wet (artikel 18 Wet op de lijkbezorging) de wens van de overledene te volgen. Maar ook hier geldt dat actie van andere nabestaanden nodig is om de opdrachtgever van de uitvaart er aan te houden dat hij of zij de wens van de overledene moet volgen. Als dat niet in goed overleg gaat, kan men de hulp van de rechter inroepen.
Als de uitvaart inmiddels op andere wijze is uitgevoerd, is er niets meer aan te veranderen.

Zie vergelijkbare vragen over het niet volgen van de wens van de overledene en het weghouden van mensen bij de uitvaart, in de subrubriek 'Uitvaartplechtigheid'.

Deze rubriek is er alleen voor juridische vragen over begraven en cremeren en de uitvaart. Niet voor erfrecht. Zie de toelichting bij deze rubriek.
Indien u nadere vragen over de erfenis hebt, verwijs ik u naar de vraag Erfenis / erfrecht (lees dit eerst!) in de lijst 'Meest gestelde vragen' voor diverse tips waar u dan wel terecht kunt, zoals de Notaristelefoon en de vragen en antwoorden in de adviesrubriek Notarieel recht / erfrecht.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE