Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Heeft de gemeente een meldingsplicht na een overlijden?


2 april 2020

Vraag nummer: 60419

Mijn ouders zijn langgeleden gescheiden. Met beiden heb ik al tientallen jaren geen contact meer. Laatst vernam ik dat mijn vader enkele jaren geleden overleden is. Daar keek ik van op, omdat niemand mij daar indertijd van op de hoogste gesteld heeft. Mijn moeder schijnt nog te leven.
Vraag is nu of de desbetreffende gemeente t.z.t. niet de plicht heeft om mij te melden dat zij het tijdelijke voor het eeuwige verwisseld heeft. En aan wie eigenlijk? Ik heb nl. nog een jongere broer, met wie ik sinds jaar en dag óók geen contact meer onderhoud en die óók geen contact meer met mijn moeder heeft.
Voor de volledigheid: het is mij niet om geld - dat heeft mijn moeder niet - en goederen te doen geweest om u deze vraag te stellen. Wel vraag ik me af waar een inboedel blijft na iemands dood wanneer er kinderen zijn.

Antwoord:

Geachte heer,

Een gemeente heeft geen meldingsplicht naar kinderen en andere nabestaanden. Een gemeente kent ook niet altijd kinderen of andere nabestaanden, bijvoorbeeld als kinderen in het buitenland wonen.

Het zou ook niet duidelijk zijn welke gemeente iets zou moeten melden, want een overlijden moet worden geregistreerd in de gemeente van overlijden, niet in de woongemeente. Ook is lang niet iedereen bij een gemeente geregistreerd. Soms hebben mensen alleen een soort postadres en geen woonadres, bijvoorbeeld mensen in scheiding die dan een paar dagen hier logeren en dan een paar weken daar etc. Ook zijn er illegalen, die niet zijn ingeschreven.
Dat geldt niet alleen voor mensen die overlijden, maar ook voor hun verwanten.

Voor sommige mensen zijn ook niet hun kinderen of hun ouders hun meest dierbare naasten, maar grootouders of broers of zussen of neven en nichten. En soms zijn alleen vrienden dierbaar, geen familie. Hoe ver moet je dan gaan met waarschuwingen?

Het zou ook wat vreemd zijn als een gemeente een briefje zou sturen naar een kind met de mededeling dat een ouder twee weken ervoor overleden is, terwijl dat kind bij het overlijden aanwezig was, de uitvaart geregeld heeft etc. Dan wordt een gemeente weg gehoond vanwege overbodige bureaucratie.

Het kan nog wel eens zo zijn dat een notaris kinderen of andere nabestaanden van een overlijden in kennis stelt, maar alleen als die notaris van iemand daartoe de opdracht heeft gehad.

De wetgever gaat er van uit dat verwanten het onderling zelf regelen om op de hoogte te zijn van en betrokken te zijn bij een overlijden. Dat is in 95% van de gevallen ook het geval. Als men zelf er voor kiest om geen contact te onderhouden met ouders of kinderen, dan is het niet op de hoogte zijn van belangrijke ontwikkelingen daar het gevolg van.

Iemand die op de hoogte wil blijven of ouders nog leven of niet, moet zelf met die ouders contact houden of met anderen in hun naaste omgeving. En anders kan men een notaris vragen om na te gaan of men al erfgenaam geworden is of niet.

Gemeenten gaan alleen op zoek naar kinderen of andere nabestaanden, als een overlijden wordt gemeld, waarbij niemand de uitvaart regelt. Zie vragen over zulke situaties in de subrubriek 'Uitvaart door gemeente; vragen van publiek'.

Zie ook: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


Vergelijk vraag 5288 'Meldingsplicht gemeente (bij overlijden ouder waar geen contact mee is)', vraag 53352 'Moet gemeente het overlijden van een ouder melden?' en andere vragen over het informeren van kinderen in de subrubriek 'Uitvaartplechtigheid'.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE