Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Hebben ex-partners nog steeds de wettelijke verantwoording voor het verzorgen van de uitvaart?

17 april 2018

Vraag nummer: 54648

Goedemiddag,

Ik heb altijd begrepen dat ouder-kind en kind-ouders een wettelijke verplichting hebben bij het opdrachtgeven / verzorgen van een uitvaart.

Nu zijn we hier bezig met het schrijven van een werkinstructie, wanneer een gemeente opdrachtgever wordt bij een uitvaart.

Als ik de wetgeving naloop, lijkt het alsof ex-partners ook een wettelijke verplichting hebben, maar tegelijkertijd vind ik de wettekst wat vaag.

Mijn vraag is:

Klopt het dat ex-partners nog steeds de wettelijke verantwoording hebben voor het verzorgen van de uitvaart?

Dat druist namelijk in tegen mijn gevoel. Mensen scheiden met een reden lijkt mij en als je dan eenmaal gescheiden bent, kan ik me voorstellen dat je niet die verantwoording daarvoor wilt nemen.

Graag een terugkoppeling.

Mvrgr

XX

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Het is niet helemaal zo dat ouder-kind en kind-ouders een wettelijke verplichting hebben bij het opdrachtgeven/verzorgen van een uitvaart.
Het is een morele verplichting, geen wettelijke verplichting. Maar er is wel een wettelijke verplichting om de kosten van de uitvaart te voldoen als de gemeente de uitvaart regelt. Die verplichting staat in artikel 22 Wlb, in combinatie met de artikelen 392-396van Boek I van het Burgerlijk Wetboek.

Er lopen verschillende verplichtingen:
- een morele verplichting. Maar die is niet door derden af te dwingen. Men voelt hem en handelt er naar, of niet.
- een verplichting als erfgenaam. Maar daar kan men onderuit door de erfenis te weigeren.
- een wettelijke verplichting voor de partner en de kinderen van een overledene om de kosten van de uitvaart te betalen, maar alleen als de gemeente die uitvaart regelt. Dat staat in artikel 22 Wlb, in combinatie met de artikelen 392-396van Boek I van het Burgerlijk
Wetboek. Dat geldt niet als bijvoorbeeld een neef of een vriend of de buurman, of de ex-partner de uitvaart regelt en de kosten voorschiet.
- er is voor iedereen die de uitvaart regelt en de kosten betaalt of voorschiet ook recht op verhaal van de kosten op de nalatenschap. Dat is nog iets anders dan de verplichting van een erfgenaam. Iedere erfgenaam kan afstand doen van de erfenis. Maar dan kan er nog wel geld of vermogen zijn waar verhaal op mogelijk is.

Wat de positie van de gescheiden echtgenoot is, is niet meteen te zeggen. U hebt gelijk dat men in principe als men gescheiden is, niets meer met elkaar te maken heeft. Maar het kan zijn dat er een alimentatieverplichting is, dus een verplichting tot onderhoud. Dan
kan het bekostigen van de uitvaart er soms ook onder vallen. Maar dat is alleen te beoordelen als de voorwaarden van die verplichting in het betreffende rechterlijke vonnis bekeken worden.

Conclusie: De ex-partner is net zo min als andere personen verplicht om de uitvaart te regelen. Er is alleen een verplichting om de kosten te betalen als de gemeente de uitvaart regelt, als dat volgt uit de alimentatie/onderhoudsverplichting na de scheiding.

Zie ook de relevante vragen in de subrubriek 'Uitvaart door gemeente; vragen van publiek' en de subrubriek 'Uitvaart door gemeente; vragen van gemeenten'.

NB Ik geef met enige regelmaat cursussen voor gemeenten over dit onderwerp. Soms per inschrijving op een centrale locatie, maar het kan ook bij gemeenten 'thuis'.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder