Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Begrafenis van gemeentewege + afwikkeling nalatenschap

24 september 2019

Vraag nummer: 58650

Geachte heer Van der Putten,

Graag wil ik de volgende vraag aan u voorleggen.

Inwoner van onze gemeente is overleden. Er zijn nabestaanden (zussen en broers) maar zij hebben aangegeven dat zij niet willen en/of kunnen voorzien in de uitvaart.
De gemeente gaat nu de uitvaart regelen.

Nu hebben wij begrepen dat er contant geld is aangetroffen in de woning en dat is nu opgeborgen in de kluis van de huisarts. Dus er zijn financiƫle middelen.
Er is op dit moment niemand (geen familielid) die opdracht geeft aan een notaris voor de afhandeling van de nalatenschap.

Is in dit geval de gemeente verplicht dit te doen?
En zo niet, waar kunnen wij terecht om aanspraak te doen op de nalatenschap?

Met vriendelijke groet,

(gemeente X)

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Hoe een zaak concreet aan te pakken, is iets waar ik geen advies over kan geven, omdat ik dan meer gegevens moet hebben. Maar ik kan wel enkele handvatten aanreiken.

Als er geld is opgeborgen in de kluis van de huisarts, zou u moeten vragen om hoeveel geld het gaat. Dat is nodig om te kunnen bepalen welk bedrag beschikbaar is voor de begrafenis.

Als niemand opdracht geeft voor de uitvaart, maar er wel naaste familie is, adviseer ik een gemeente eerst eens een weekje te wachten, of er echt niemand actie onderneemt. De ervaring is dat als de gemeente niet snel nabestaanden van hun zorgen verlost, nabestaanden meestal toch wel zelf iets gaan regelen. Maar dat doen ze niet als de gemeente aangeeft de kwestie wel op te lossen.

Waar is op dit moment de overledene? Als die in opdracht van een nabestaande al in een rouwcentrum wordt bewaard, zou ik als gemeente niets doen. De standaard uitleg van artikel 18 Wet op de lijkbezorging, op basis van de wetsgeschiedenis, is dat de persoon die begonnen is met het regelen van de uitvaart de plicht heeft om de zaak te volbrengen.
Als een uitvaartondernemer zo'n opdracht van een nabestaande aanvaard heeft, maar de gemeente uiteindelijk toch de uitvaart zou moeten regelen, hoeft de gemeente niet de eerste dagen van de uitvaartondernemer te betalen. Die kan de ondernemer vorderen van zijn opdrachtgever.

De gemeente moet eigenlijk altijd snel (!) zelf in de woning van een overledene gaan kijken of er bijvoorbeeld een uitvaartverzekering is, een spaarrekening met geld, contant geld, of goederen die kunnen dienen als vergoeding van de uitvaartkosten. Dat is in dit geval blijkbaar (nog) niet gebeurd.

Wie heeft geld uit huis genomen en bij de huisarts in bewaring gegeven?
De gemeente had er zelf eerder moeten zijn....

De gemeente hoeft de notaris opdracht te geven om de nalatenschap af te handelen. Sterker, de gemeente is er ook niet bevoegd toe. Dat is een zaak van de erfgenamen. Als er erfgenamen zijn, zijn die ook aanspreekbaar voor de uitvaartkosten, wanneer er onvoldoende geld of geen of een te kleine verzekering is.

Als er een eigen huis of wanneer er nog waarde volle goederen zijn, kunt u de zaak aanmelden bij de afdeling Onbeheerde nalatenschappen van het Rijksvastgoedbedrijf. Zie
https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/expertise-en-diensten/onbeheerde-nalatenschappen-aanmelden
Soms liquideert het Rijksvastgoedbedrijf de nalatenschap en krijgt de gemeente de door haar gemaakte kosten vergoed. Vergeet dan ook niet om niet alleen de kosten van een uitvaartondernemer en de kosten van een graf te claimen, maar ook de kosten voor de uren die door u of een collega voor deze uitvaart zijn gemaakt.

Tot slot merk ik op regelmatig cursussen over dit onderwerp te verzorgen. De eerstvolgende moet u even googlen.
De aanpak is van veel factoren afhankelijk en eigenlijk altijd maatwerk.

Zie ook de vragen in de subrubriek 'Uitvaart door gemeente; vragen van publiek' en de subrubriek 'Uitvaart door gemeente; vragen van gemeenten'.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder