Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Recht op autopsie

16 mei 2011

Vraag nummer: 24682 (oude nummer: 16723)

Geachte heer/mevrouw,

Eerder deze week is een familielid plots overleden.

Mijn vraag is of het mogelijk is om als broer een autopsie aan te vragen, tegen de wil van de weduwe in?

Doodsoorzaak is onbekend en volgens mij zit er meer achter.

Dank voor uw reactie.

Antwoord:

Geachte heer,

Dit is geen medische site, dus ik durf u geen definitief antwoord te geven. Maar ik denk dat een familielid van de overledene geen autopsie kan aanvragen.

U schrijft dat de doodsoorzaak onbekend is en dat er volgens u meer achter zit.
Ik merk echter op dat iedere overledene in Nederland altijd door een arts wordt geschouwd. Alleen als er zekerheid is over een natuurlijke dood, wordt een verklaring van overlijden afgegeven. Als er twijfel is over de doodsoorzaak - ook als er geringe twijfel is - wordt een gemeentelijke lijkschouwer ingeschakeld. Als de lijkschouwer ook denkt dat het misschien geen natuurlijke dood is, wordt verslag uitgebracht aan de officier van justitie, die nader onderzoek kan laten doen.

Als u gegronde redenen hebt om te denken dat 'er meer achter zit' kunt u contact opnemen met de politie en uw zorgen uitleggen. De politie kan dan overleggen met de officier van justitie die eventueel nader onderzoek kan (laten) doen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder