Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Recht op autopsie


16 mei 2011

Vraag nummer: 24682  (oude nummer: 16723)

Geachte heer/mevrouw,

Eerder deze week is een familielid plots overleden.

Mijn vraag is of het mogelijk is om als broer een autopsie aan te vragen, tegen de wil van de weduwe in?

Doodsoorzaak is onbekend en volgens mij zit er meer achter.

Dank voor uw reactie.

Antwoord:

Geachte heer,

Dit is geen medische site, dus ik durf u geen definitief antwoord te geven. Maar ik denk dat een familielid van de overledene geen autopsie kan aanvragen.

U schrijft dat de doodsoorzaak onbekend is en dat er volgens u meer achter zit.
Ik merk echter op dat iedere overledene in Nederland altijd door een arts wordt geschouwd. Alleen als er zekerheid is over een natuurlijke dood, wordt een verklaring van overlijden afgegeven. Als er twijfel is over de doodsoorzaak - ook als er geringe twijfel is - wordt een gemeentelijke lijkschouwer ingeschakeld. Als de lijkschouwer ook denkt dat het misschien geen natuurlijke dood is, wordt verslag uitgebracht aan de officier van justitie, die nader onderzoek kan laten doen.

Als u gegronde redenen hebt om te denken dat 'er meer achter zit' kunt u contact opnemen met de politie en uw zorgen uitleggen. De politie kan dan overleggen met de officier van justitie die eventueel nader onderzoek kan (laten) doen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE