Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Mobiel mortuarium - vervolgvraag 2

10 april 2016

Vraag nummer: 45807

In vraag 7714 van 25 okt 2010 staat dat de overledene nagenoeg overal mag worden opgebaard.
Waarom dan niet in een container of caravan op een oprit of in de tuin?

Antwoord:

Geachte heer,

Er is een verschil tussen opbaren en een mortuarium.
U stelde uw eerdere vragen over mortuaria, niet over opbaren.

Een mortuarium is een gebouw waar voorzieningen zijn voor het langdurig bewaren van stoffelijke overschotten, zoals koelcellen. Soms kunnen in mortuaria ook obducties worden uitgevoerd. Dat gaat gepaard met apparatuur die bij het opbaren niet nodig zijn. Als je iemand thuis opbaart, heb je daar geen koelcel, hooguit een koelplaat. Voor koelcellen is een omgevingsvergunning nodig. Voor een koelplaat niet.

Opbaren mag in principe overal, omdat je er geen of hooguit eenvoudige apparatuur nodig hebt.
Je mag niet overal allerlei soorten 'zware' apparatuur die vergunningsplichtig is, naar toe slepen. Dat is het probleem met mobiele mortuaria.

Als u geen mortuarium zou hebben maar alleen een mobiele opbaargelegenheid zonder apparatuur, dan hebt u waarschijnlijk geen omgevingsvergunning nodig. Maar dan is het nog de vraag of deze professionele dienstverlening volgens het bestemmingsplan is toegestaan.
Het kan namelijk verschil maken of een bepaalde dienstverlening incidenteel plaatsvindt of op min of meer professionele schaal. Daar kunnen de inzichten per gemeente over verschillen, ook afhankelijk van de regels van het ter plaatse geldende bestemmingsplan.
Er is ook een verschil tussen een uitvaartondernemer en een mobiel opbaar-bedrijf. Voor de uitvaartondernemer gaat het om een kleine deel-activiteit van zijn bedrijf. Bij een mobiel opbaar-bedrijf gaat het om de kernactiviteit van het bedrijf. Dat kan verschil maken voor het van toepassing zijn van het bestemmingsplan.

Als in gemeenten altijd alle bestemmingsplannen en -voorwaarden hetzelfde zouden zijn, zou u in 1 keer een mobiel mortuarium of een mobiele opbaar-voorziening kunnen maken dat aan die eisen zou voldoen. Maar... die plannen en voorwaarden zijn meestal net weer een beetje anders. En het moet elke keer opnieuw getoetst worden, ook als het hetzelfde of nagenoeg hetzelfde zou zijn. Dat toetsen kan soms wel een of twee maanden duren. Terwijl een opbaring waarschijnlijk binnen 24 uur geregeld zal moeten worden.

Kortom, zoals ik al in mijn eerste antwoord aangaf: in theorie zou het misschien wel kunnen, maar in de praktijk is het ondoenlijk. Je kunt het plaatsen van een mobiele voorziening geen twee maanden van tevoren plannen. Althans niet bij mensen thuis. Misschien wel op een centraal punt in een dorp of stad. Maar dan weet je nog niet of er klandizie is.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartmarkt.nl


TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek > reportages > kijkersvragen > juridische vragen en antwoorden
Zoals: Zijn kinderen verplicht om de uitvaart van ouders te betalen?

En: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder