Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Regels plaats van opbaring

25 oktober 2010

Vraag nummer: 7714 (oude nummer: 16117)

Mag een uitvaartonderneming een stoffelijke overschot opbaren in een gekoelde ruimte ondergebracht in een loods (garage)? Hoe is dit geregeld in de zin van de wet op de lijkbezorging?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Er is in de Wet op de lijkbezorging niets geregeld over opbaring. Ook niet in een andere wet of in een algemene maatregel van bestuur, in een ministeriele regeling of in een andere uitvoeringsregeling. Men mag een stoffelijk overschot opbaren in een loods, thuis, in een verenigingsgebouw, in een kerkgebouw, of in de tuin, al dan niet onder een afdakje. Er zijn geen regels, alles mag.
Er is ook geen verplichting om een overledene in een gekoelde ruimte te bewaren. Of liggend op een koelplaat.

Er is een goede reden dat er geen regelgeving is. Namelijk omdat het niet nodig is. Het komt namelijk(bijna) niet voor dat mensen hun dierbaren op vreemde plekken laten bewaren. Een vreemde plek zou ook niet eens erg zijn, maar wel als het onhygienisch zou zijn. Zo onverstandig is gelukkig niemand.
Koeling van een overledene is niet verplicht. Het is alleen verstandig om het wel te doen. In de winter is het al voldoende om, als iemand thuis wordt opgebaard, de verwarming uit te zetten en het raam op een kiertje. Er hoeven daarom ook geen regels te zijn.

Iets anders is, dat uitvaartondernemingen overledenen wel vaak meerdere dagen in een professionele ruimte moeten bewaren en dat ze dat doen in gekoelde ruimtes met koelinstallaties. Zulke installaties behoeven gewoonlijk vergunning op grond van de Wet milieubeheer. Dat is omdat ze overlast kunnen geven aan de omgeving; vroeger was dit geregeld in de toenmalige Hinderwet. De naam zegt het al. Maar een onderneming die overledenen niet gekoeld bewaart, heeft geen vergunning op grond van de Wet milieubeheer nodig.

Misschien vindt u het maar niets dat een gekoelde ruimte is ondergebracht in een loods. Misschien zou u de voorkeur geven aan een ruimte met meer cachet, een rouwcentrum met een waardiger uitstraling. Tja, daar kan ik mij wel iets bij voorstellen. Maar - het zal u inmiddels niet meer verbazen - daar zijn geen regels voor. Nabestaanden die niet wensen dat hun dierbare overledene in een loods wordt bewaard of opgebaard, kunnen voor een andere uitvaartonderneming kiezen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder