Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Betaling kosten van mortuarium na ophalen van buitenlandse overledene

29 november 2002

Vraag nummer: 1724 (oude nummer: 2091)

Fri May 24 15:51:34 2002

Het komt wel eens voor dat de kosten v/h mort. gebruik v/e buitenlandse overledene niet betaald word door de BO die deze is wezen ophalen.
Wat kun je hier tegen doen, en hoe kan je alsnog je geld krijgen.

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,
Ik snap het probleem van het niet betalen van de rekening van het mortuarium niet goed. U hebt toch altijd een opdrachtgever, die vraagt om van het mortuarium gebruik te mogen maken? Dat is de persoon of het bedrijf die moet betalen.Ik zou nooit een opdracht ofwel een stoffelijk overschot accepteren zonder een schriftelijke opdracht (per fax) van een opdrachtgever, op een papier of formulier waaruit blijkt dat hij gebonden is aan kosten en aan algemene voorwaarden, die ook een regeling voor incasso bevat.
Overigens een mooie afkorting, BO voor 1 begrafenisondernemer,Nu weet ik wat Bobo's zijn, zo'n term die je wel eens in de krant ziet staan. Dat zijn dus meerdere begrafenisondernemers.

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder