Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Onderhoud strooiveld en stoffen in grondwater


18 maart 2010

Vraag nummer: 7431  (oude nummer: 15484)

Kunt u mij vertellen of er regels zijn voor het onderhoud van een strooiveld zoja welke, en weet u of er bij verstrooing stoffen in het grondwater komen, ik bedank u vast, vriendelijke groet,

XX
beheerder begraafplaats XX

Antwoord:

Geachte heer,

Er zijn geen regels voor het onderhoud van een gewoon strooiveld op een begraafplaats of het terrein van een crematorium.
Alleen als er in heel grote volumes as wordt verstrooid, zoals bij een crematorium, kunnen er regels gaan gelden bij erg veel verstrooiingen op een kleine oppervlakte. Maar dan gaat het om controles e.d. en niet om een bepaalde onderhoud van het terrein. Pas bij meer dan 370 verstrooiingen per hectare per jaar moet je dingen doen als het afvoeren van gemaaid gras van een gazon.

Voor het hebben van een strooiveld is vergunning van burgemeester en wethouders nodig.

Bij het afgeven van een vergunning (op grond van artikel 66b van de Wet op de lijkbezorging) voor een strooiveld geven burgemeester en wethouders aan hoeveel verstrooiingen per jaar per hectare plaats mogen vinden. Als het goed is, ten minste. Ook voor de eigen gemeentelijke begraafplaats moet een vergunning worden afgegeven.

In de 'Inspectierichtlijn lijkbezorging' uit 1999 van de Inspectie voor de Milieuhygiëne (tegenwoordig de VROM-Inspectie) wordt een advies gegeven van de normen die de gemeente kan hanteren. Bij een laag aantal verstrooiingen zijn geen extra maatregelen nodig, bij een hoog aantal verstrooiingen wel.
Op grond van onderzoek van het RIVM naar alle uitgevoerde onderzoeken en inventarisaties adviseert de Inspectie voor de Milieuhygiëne het volgende (op te nemen in de vergunning van de gemeente):
Toegestaan is één van de volgende vier mogelijkheden:
1. Maximaal 90 verstrooiingen per hectare per jaar, zonder dat aanvullende maatregelen nodig zijn. Hierbij wordt uitgegaan van de eenvoudige beheerswijze dat de belasting van de bodem niet groter is dan de opname door en de afvoer via de aanwezige begroeiing.
2. Maximaal 370 verstrooiingen per hectare per jaar. Hierbij worden één keer per 25 jaar controlemetingen geëist ter bepaling van de verspreiding van verontreinigende stoffen naar het milieu;
3. Maximaal 3200 verstrooiingen per hectare per jaar. Hierbij dient de as weer verwijderd te kunnen worden van de bodem. Tevens worden eens per 5 jaar controlemetingen ter bepaling van de verspreiding van verontreinigende stoffen naar het milieu.
4. Boven de 3200 verstrooiingen per hectare per jaar dienen er zodanige isolerende maatregelen te worden getroffen dat op geen enkele wijze as in de bodem kan geraken.

Bij het onderzoek en bij deze normen is rekening gehouden met de belasting van het grondwater. Die is zo minimaal, dat alleen bij meer dan 3.200 verstrooiingen per hectare per jaar isolerende maatregelen moeten worden genomen. Dat komt bij mijn weten in heel Nederland niet voor.

Als uw begraafplaats een oppervlakte heeft van bijvoorbeeld 1 hectare, kunt u zonder meer 90 verstrooiingen doen. Als uw begraafplaats een oppervlakte van 5 hectare heeft, kunt u 5 x 90 is 450 verstrooiingen doen zonder dat controlemetingen e.d. nodig zijn.
Pas als u op een terrein van bijvoorbeeld 5 hectare meer dan (5 x 3.200 =) 16.000 vesrtrooiingen doet, moet het terrein worden geisoleerd.

Wel is het zaak om de hele begraafplaats en niet slechts een klein veldje in de vergunning ex artikel 66b Wlb op te nemen. Dan telt het hele terrein mee voor de norm, ook als slechts op een beperkt deel gestrooid wordt.

Maar het is natuurlijk toch verstandig om het verstrooien van as zo veel mogelijk te spreiden. En daar hebt u als begraafplaatshouder zelf ook de hand in. Door het verstrooien van as in en op een graf toe te staan, bijvoorbeeld. Daarmee wordt een deel van de as vanzelf over een groter deel van het terrein gespreid. Het is niet nodig en zelfs niet wenselijk om alleen op een klein strooiveldje as te verstrooien, omdat je dan te veel concentratie in de hand werkt. Voor een verstrooiing in aanwezigheid van familie is het een beetje gek om as ergens in een hoekje van de begraafplaats weg te moffelen. Maar als er zonder familie verstrooid wordt, is er niets op tegen om de as op een ander deel van de begraafplaats te verstrooien. Je kunt dat ook een beetje onzichtbaar doen, door een klein ondiep kuiltje te graven en de as daar in te spreiden. De as wordt vanzelf door de bodem opgenomen, maar is voor het publiek niet zichtbaar. Om een strooiveld in de vorm van een herkenbaar grasveldje in te richten heeft toch vooral een psychologische reden; het ziet er vriendelijk uit en is voor nabestaanden een herkenbare plek. Maar je kunt het feitelijk net zo goed ergens onder wat struiken doen, als het maar op de begraafplaats is.

In het register van de begraafplaats hoeft ook alleen opgenomen te worden op welke datum wiens as op de begraafplaats verstrooid is, maar niet precies op welke plek.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Een goedkope maar waardige begrafenis of crematie.

TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >