Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Milieuaspecten verstrooiing van as


11 mei 2018

Vraag nummer: 54891

Beste Mr van der Putten,
1. Mag as op elk oppervlaktewater verstrooid worden?
2. Zijn daar voorwaarden aan verbonden? Zoals welk water wel en welk water niet?
3. Zijn crematoria aan milieu-eisen onderworpen met betrekking tot de kwaliteit van de as?
3. Hoe schoon is de as? Dat wil zeggen, zitten hier nog metalen in zoals kwik, goud, cadmium en in welke hoeveelheden?

Antwoord:

Geachte heer,

Mijn adviesrubriek gaat over de wetgeving voor begraven en cremeren, terwijl uw vragen meer op het vlak van milieuregels en het omgevingsrecht liggen. Ik denk dat u voor uw vragen beter terecht kunt bij het RIVM en de Landelijke Vereniging voor Crematoria. En misschien ook de Unie van Waterschappen of andere waterbeheerders, en het ministerie van IenW.

Maar ik wil mijn beperkte kennis op dit vlak best met u delen.

1. Mag as op elk oppervlaktewater verstrooid worden? Er zijn geen wettelijke beperkingen, maar in principe zou een gemeente in haar APV verstrooiing op bepaalde locaties kunnen verbieden. Ik denk dat dat laatste zelden voorkomt. Ik heb het wel eens gezien in de APV van Rotterdam, zo meen ik mij te herinneren. Voor verstrooiing is ook toestemming van de eigenaar van het (water)perceel of de beheerder nodig. dat geldt voor water net zo goed als voor land.

2. Er zijn mij geen regels bekend voor het wel of niet mogen verstrooien van as in bepaalde wateren.
Wel valt de verstrooiing van as bij mijn weten onder het Besluit van 16 maart 2011, houdende algemene regels voor lozen anders dan vanuit een inrichting (Besluit lozen buiten inrichtingen).

3. Bij mijn weten richten de milieu-eisen voor crematoria zich primair op het voorkomen van vervuiling van lucht en omgeving en niet op de kwaliteit van de as.

4. Wat voor materialen er nog in de as kunnen zitten, kan ik u niet zeggen. Maar mij lijkt dat het RIVM daar ongeveer dertig jaar geleden onderzoek naar heeft gedaan. Advies van het RIVM heeft geleid tot normen in de Inspectierichtlijn lijkbezorging van 1991, voor de aantallen verstrooiingen per hectare per jaar. Mij lijkt dat alleen advies kon worden gegeven als ook onderzoek is gedaan.

Zie ook andere antwoorden op vragen in 'As verstrooien', o.a. vraag 'As verstrooien binnenwateren'.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Als u zelf een plaats voor het verstrooien van as wilt kiezen zie:


TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >