Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

As verstrooien binnenwateren


20 december 2002

Vraag nummer: 1880  (oude nummer: 2255)

Is het toegestaan de as te verstrooien op de Binnen Dieze in Den Bosch?

Antwoord:

Geachte heer,

Dat hangt af van 2 zaken:
- heeft de gemeente 's-Hertogenbosch een verordening (meestal een bepaling in de APV) die het verbiedt?
- is de eigenaar of beheerder van het water er mee akkoord?

Als het antwoord op de eerste vraag 'neen' is en op de tweede vraag 'ja', kan het.
Ik denk dat u de antwoorden bij de gemeente kunt krijgen.

mr W.G.H.M. van der Putten

20 december 2002

------
Naschrift:
Het verstrooien van as op oppervlaktewater zoals een rivier valt sinds 1 juli 2011 onder het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi). Dit besluit bevat regels voor lozingen die niet direct gekoppeld zijn aan bedrijven/bedrijfsactiviteiten (ook wel inrichtingen genoemd) of particuliere huishoudens.
Voor een asverstrooiing hoeft geen vergunning te worden aangevraagd, maar volgens het Blbi moet het gemeld worden. Dat kan via de site https://www.omgevingsloket.nl/.
Let op: de melding moet ten minste 4 weken voor de datum van verstrooiing worden gedaan.

Zie o.a. As uitstrooien in de rivier de Maas bij Rotterdam voor een vergelijkbare recente vraag.

Als u zelf een plaats voor het verstrooien van as wilt kiezen zie:

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >