Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Milieu-eisen particuliere opbaargelegenheid


25 september 2020

Vraag nummer: 61606

Aan welke eisen moet een particuliere opbaargelegenheid voldoen met betrekking tot milieu eisen.
Waar kan ik de opvolger van het vroegere van toepassing zijnde document "Technische adviezen voor de inrichting van opbaargelegenheden met betrekking tot milieuaspecten" van het ministerie van VROM vinden?

Antwoord:

Geachte heer,

Op een dergelijke vraag kan niemand een antwoord geven. Want de eisen hangen van verschillende zaken af, zoals de omvang van de dienstverlening en de locatie van de opbaargelegenheid.

Wat verstaat u onder een 'een particuliere opbaargelegenheid'? Als iemand vader of oma thuis wil opbaren, kan dat gewoon. Als het eens wat vaker gebeurd voor leden van een uitgebreide familie of vrienden, omdat iemand ruimte heeft, zie ik ook niet direct een probleem of eisen. Ik kan me ook een incidentele opbaring in een kerk voorstellen. Maar als het beroepsmatig begint te gebeuren om er iets mee te verdienen, wordt het anders.

Ik weet niet wat u als verschil zou zien tussen 'een particuliere opbaargelegenheid' en een 'een niet-particuliere opbaargelegenheid'. Een opbaarcentrum van de gemeente? Of van de kerk?
Particulier of niet particulier maakt geen verschil. Wel of het professioneel is of niet.

De "Technische adviezen voor de inrichting van opbaargelegenheden met betrekking tot milieuaspecten" van het ministerie van VROM maakten deel uit van de Inspectierichtlijn lijkbezorging van het vroegere ministerie van VROM. Die richtlijn is echter komen te vervallen toen de adviestaak van VROM in 2010 uit de Wet op de lijkbezorging is gehaald.

Want die adviezen waren namelijk vaak slecht. Enkele onderdelen van de Inspectierichtlijn lijkbezorging van het vroegere ministerie van VROM waren zelfs dubieus. Vooral op het vlak van begraven en begraafplaatsen.
Er zijn voorbeelden over vergunningen voor de opgraving van een overledene, waarbij de inspectie haar boekje te buiten ging. Er was een regionale inspectie die altijd standaard een rechtszaak begon, omdat de hoofdambtenaar principieel tegen opgravingen was. Altijd. Door ondeugdelijke adviezen zijn diverse gemeenten en families in de problemen gekomen.
Een extreem voorbeeld waren de 'adviezen' over particuliere begraafplaatsen. Die waren schandalig tendentieus en feitelijk onjuist. De ambtenarij toonde zich in deze richtlijn de beruchte ambtelijke 'vierde macht' die zich van de wet en de wetgever niets aantrok, maar haar eigen overtuigingen ("een particuliere begraafplaats is een onzinnige wens, flauwekul en overbodig") volgde.

Er is dus geen opvolger van de Inspectierichtlijn lijkbezorging.

Een politicoloog heeft mij wel eens uitgelegd dat zo'n houding 'Ze kunnen me wat, ik doe wat ik zelf wil' juist bij VROM goed kon gedijen, omdat VROM gewend was dat veel partijen moeite hadden met de starre regels van VROM. Even daargelaten of sommige regels goed waren of niet.
In 2010 is het hele ministerie van VROM opgeheven. Dat zal niet zijn omdat het zo geweldig goed was en iedereen haar inzet voor het milieu enorm waardeerde. Des te opmerkelijker omdat het bewustzijn van het belang van het milieu bij de gemiddelde burger de afgelopen jaren enorm is gestegen. Dan heb je flink wat domme dingen gedaan. Milieu is als overheidstaak samengegaan met Verkeer en Waterstaat. Het heeft nu een staatssecretaris en geen minister meer.

De regelgeving is inmiddels veranderd. Een gemeente moet een omgevingsvergunning afgeven, waar milieuaspecten een onderdeel van vormen.

Als ik u was zou ik gewoon eens bij de gemeente informeren of u een vergunning ten aanzien van milieuaspecten nodig hebt of niet. Ze bijten niet, als u iets komt vragen. De gemiddelde gemeenteambtenaar is gewoon hulpvaardig.

Zie diverse vragen in de subrubriek 'Mortuarium / rouwcentrum' zoals vraag nummer 48732 'Regelgeving voor vestiging mortuarium / uitvaart bedrijf' en vraag nummer 25728 'Inspectierichtlijn VROM 1999 nog steeds geldig?.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Als u zelf een plaats voor het verstrooien van as wilt kiezen zie:


TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >