Welke acties moeten er genomen worden? (aanstaand overlijden broer)


31 mei 2017

Vraag nummer: 50907

Geachte meester Van der Putten,

Mijn broer heeft helaas agressieve kanker, is vrijgezel en heeft een kleine schuld. Ondanks dat ik heb zitten lezen in uw antwoorden over de situatie waarin mijn ouders en ik mogelijk terecht zullen komen indien hij komt te overlijden, heb ik toch nog wat vragen.

Graag check ik nog het volgende alvorens de vraag te stellen:
Als ik het goed begrijp dan zouden we indien hij overlijdt, afstand moeten doen van de erfenis zodat wij niet aansprakelijk zijn voor zijn schulden of hij nu wel of geen testament heeft (hij heeft er wel een). Hij heeft geen uitvaartverzekering, dus de kosten zouden dan niet bij ons komen indien wij afstand van de erfenis doen, maar bij de gemeente wat betekent dat wij het niet zelf kunnen regelen. Klop dit?

Indien wij nu wel een uitvaartverzekering voor hem zouden afsluiten, kan dat en zijn we dan verplicht melding te maken van zijn gezondheidssituatie? Hij kan binnen een jaar maar ook korter of (hopelijk) veel langer nog leven. Wat is wijsheid?
Mochten we het wel doen, kunnen wij dan vooraf een neef aanwijzen om de uitvaart dan te regelen met de uitkering van de verzekering zonder dat wij de claim krijgen dat we dan de erfenis wel aanvaarden?

Ik hoop dat ik mijn vragen duidelijk verwoord heb en dat u een reactie wil geven. Alvast bedankt voor uw moeite.

Hartelijke groet,
Mevr. van der Xxxxxxx

Antwoord:

Geachte mevrouw,

De oude vragen zijn er inderdaad om te raadplegen.

Het klopt dat de gemeente een uitvaart regelt als u als familie besluit om dat niet te doen. Maar bedenk wel dat u er dan ook niet bij mag zijn, want de gemeente regelt geen afscheid. Daarom adviseer ik mensen vaak toch zelf een afscheid te organiseren. Dat kan tegen lage kosten. Een begraving in een algemeen graf is vaak goedkoper dan een crematie. U hebt tijd om in de regio naar lage tarieven te zoeken. U hoeft niet alles door een uitvaartverzorger te laten regelen. U kunt ook veel zelf.

Als u afstand doet van de erfenis en niet handelt als een erfgenaam door spullen uit huis te nemen e.d., zijn uw ouders en u niet aansprakelijk voor de kosten van de gemeente.

Als u nu nog een uitvaartverzekering afsluit en uw broer komt binnen een of twee jaar te overlijden, dan kan het zo zijn dat de verzekering een uitkering weigert. Aan de andere kant kan het wellicht zo zijn dat hij nog lang in leven blijft. Als de premie laag is, kan het aantrekkelijk zijn om een verzekering af te sluiten omdat de uitkering bij overlijden heel veel hoger is dan de premie, als uw broer nog twee jaar of langer zou leven.

De uitkering van een uitvaartverzekering behoort niet tot de nalatenschap. U moet de begunstiging niet op naam laten zetten van 'de erfgenamen', maar op naam van de executeur van de uitvaart, of diens plaatsvervanger. Dat kan een neef maar dat kunt u ook zelf zijn, het staat los van wel of niet erfgenaam zijn.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn