Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Wat zijn de verplichtingen van een zus? (wel/niet meebetalen aan grafsteen)


16 februari 2011

Vraag nummer: 7887  (oude nummer: 16451)

Hallo,
ik wilde graag weten of een zus van een overledene (haar zusje) ook wettelijke verplichtingen heeft wat betreft het meebetalen van de grafsteen. In dit geval was de overledene niet getrouwd en had geen kinderen. De ouders van de overledene leven nog.

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Als de overledene geen kinderen en geen echtgenoot had, erven diens ouders en broers en zussen. De kosten van de begrafenis komen dan voor rekening van de erfgenamen. Onder de kosten van de begrafenis worden ook de kosten van het graf en van een grafmonument gerekend. Een graf zonder monument is naar gangbare maatschappelijke opvattingen 'niet af' of 'niet compleet'. Een grafmonument behoort tot de normale kosten.

De kosten van de uitvaart van een overledene moeten in beginsel betaald worden uit diens nalatenschap. Het gaat dan af van het geld of de goederen die de erfgenamen erven. Als de kosten hoger zijn dan erfenis, hebben de erfgenamen pech en moeten ze bijbetalen.
Maar... men is niet verplicht om de erfenis en de gevolgen te aanvaarden. Dus kan een zus die niet mee wil betalen, afstand doen van de erfenis.

De zus kan niet de erfenis wel aanvaarden, maar niet mee willen betalen aan de grafsteen. De kosten van een grafsteen behoren tot de normale lasten van een nalatenschap. Men kan niet alleen de lusten genieten en bepaalde lasten afwijzen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE