Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Verantwoordelijkheid ouder voor uitvaartkosten meerderjarig kind


23 november 2013

Vraag nummer: 36494

geachte Heer vd Putten,

enkele van uw antwoorden op vragen lijken tegenstrijdig. Betreft verantwoordelijkheid familie voor kosten. Binnen afzienbare tijd verwachten we het overlijden van een 'ontspoord' kind, inmiddels ouder dan 30 jaar. Denk aan drank (korzakoff), geen uitkering, (zeer) hoge schulden (incl schulden bij de ouders), geen dak, zwervend bestaan. niet verzekerd en niet van zins advies van wie dan ook (familie, vrienden, instanties) te aanvaarden. Draaideurpatiƫnt voor ziekenhuizen en EHBO.
Zij woont/zwerft in een andere gemeente dan de ouders. Ik stel mij voor dat na overlijden de gemeente waar zij verblijft (uiteraard) zal pogen de begrafeniskosten te verhalen op de ouders. Als belastingbetaler en ouder redeneer ik dat de gemeente een zorgplicht heeft voor burgers die niet voor zichzelf kunnen zorgen. De dochter heeft nooit een uitkering of enige steun ontvangen (dat is de kern van het probleem NB). Ik vind dat de gemeente daarom maar over de brug moet komen (als het moment daar is). Daarbij kan ik mij wel voorstellen dat we tot een soort compromis komen, zoals kosten koffie / cake en huur van een aula of kerk voor ouders. Per slot willen ook veel mensen, buiten de ouders, afscheid kunnen nemen en elkaar troosten. We kijken allen ook terug op 20 gelukkige jaren (zij het lang geleden).

Antwoord:

Geachte heer,

Ik ben blij dat u zegt dat sommige van mijn antwoorden tegenstrijdig 'lijken' en niet dat ze het zijn. Ik probeer* namelijk consistent te zijn in mijn advisering. Ik denk dat ik het op het lastige vlak van kosten & uitvaart ook altijd ben. Verschillende situaties leiden echter soms tot verschillende uitkomsten.

In het geval dat u beschrijft, dat van een kind dat ruim meerderjarig is, zijn ouders niet meer verplicht om als ouders in het onderhoud te voorzien. Er liggen grenzen voor onderhoud bij 21 en bij 27 jaar, als een kind nog studeert. Maar als een kind niet (meer) studeert en ouder is dan 30, is de ouderlijke zorgplicht echt helemaal ten einde. De gemeente moet dan een uitvaart regelen, als er geen familie of vriend is, die dit wil doen.
De gemeente kan echter altijd nog wel proberen om de kosten die zij daarbij maakt op ouders te verhalen. Maar dat is dan niet meer omdat de ouders ouders zijn, maar omdat de ouders erfgenamen zijn als de overledene geen echtgenoot of kinderen had. Net als dat eventuele broers en zussen van de overledene dan erfgenamen zijn. Maar erfgenamen kunnen eenvoudig afstand doen van die plicht, indien ze afstand doen van de erfenis. Zij moeten zich dan echter na het overlijden ook nooit als erfgenaam gedragen hebben, zeg ik er voor de volledigheid bij.

U schrijft dat de gemeente van overlijden in uw ogen de uitvaart moet regelen. Dat is niet helemaal correct. Het is niet de gemeente van overlijden die de uitvaart moet regelen, maar de gemeente waar de overledene verblijft op het tijdstip dat duidelijk is dat niemand anders de uitvaart regelt. Dat kan een andere gemeente zijn, als de overledene bijvoorbeeld is overgebracht naar een plek waar een gemeentelijk lijkschouwer onderzoek doet naar een eventuele niet-natuurlijke dood. Lijkschouwing is vaak regionaal georganiseerd.

U kunt met de gemeente die uiteindelijk de uitvaart regelt in overleg treden om te proberen tot een soort compromis te komen. Maar de gemeente kan dat natuurlijk weigeren. U kunt evenwel altijd ook een soort afscheids- of herdenkingsbijeenkomst houden buiten de aanwezigheid van de overledene.

In het algemeen adviseer ik mensen om in dit soort heel nare situaties om toch zelf een uitvaart te organiseren. Dat kan ook zonder dat het veel geld kost. Men kan al goedkoop cremeren voor rond 1.500,- en begraven voor rond 1.000,-. Als u een graf op een natuurbegraafplaats kiest, bent u ook geen kosten kwijt aan een grafmonument en ziet het geheel er toch waardig uit.

Voor ouders zijn dit zware lasten. Ik wens u graag veel sterkte.

Ik wijs nog even op video's die voor u relevant kunnen zijn:

Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


Over de aanwezigheid van nabestaanden bij een uitvaart door de gemeente:


Zie voor de vraag of men verplicht is een uitvaartondernemer in te schakelen:


Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.


* Soms echter is er sprake van nieuwe wetgeving (bijvoorbeeld met betrekking tot het eigendom van grafmonumenten en regels voor het maken van een grafkist) en heel soms ook van voortschrijdend inzicht.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE