Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Verantwoordelijk voor de uitvaartkosten? (Regelen uitvaart oude dame; erfgenamen zijn boos)


14 oktober 2008

Vraag nummer: 5751  (oude nummer: 11455)

Al jaren zorgde ik, samen met nog twee dames, voor een oude dame. We hadden allemaal onze taak en de mijne was wekelijks met de rolstoel op stap, gezelschapsdame op woensdagavond en belastinginvuller. Recentelijk is zij overleden en ik heb samen met een van de twee anderen de uitvaart verzorgd: en natuurlijk de opdracht van de begrafenisondernemer ondertekend. De erfgenamen, een vrouw en haar (inmiddels ex-) man hebben zich al vier jaar niet laten zien. Nu zijn zij beledigd dat wij hun niet hebben gewaarschuwd zodat zij zelf de uitvaart hadden kunnen regelen en nu liggen zij dwars bij het voor hun rekening nemen van de uitvaartkosten. Vooral mevrouw vindt dat de kosten te hoog zijn. En dat terwijl wij het conform de wensen van de overledene hebben uitgevoerd. Die wensen staan overigens niet op papier, maar zijn ons wel (ongeveer duizend keer) door betrokkene ingeprent. Ze willen een bedrag tot 4.500,-- euro betalen maar de uitvaart kost 7.500,--. Kan ik nou de boot ingaan voor 3.000,--? Er was overigens voldoende geld: Het spaargeld van de oude dame bedroeg ongeveer 18.000,--.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

De persoon of personen die een uitvaart regelen en betalen hebben recht op vergoeding van alle kosten die zij daarvoor maken. Dat wil zeggen de kosten die in alle redelijkheid zijn gemaakt, geen onzinnige kosten. Een bedrag van 7.500,- komt mij niet onredelijk voor, ook al is 6.000,- een gemiddelde. Voor een begrafenis is het trouwens helemaal geen hoog bedrag, want de kosten van een graf komen nog eens bij die 6.000,-. Een eigen graf kan tussen de 1.500,- en 4.000,- kosten, afhankelijk van de begraafplaats.
Er is geen reden om heel erg zuinig aan te doen als er voldoende geld is en de wensen van de overledene gevolgd zijn.

Maar het is toch niet erg handig om niet eerder met de erfgenamen in overleg te treden. Want dan kan men dit soort wat boze reacties verwachten.
Het is ook niet erg handig om zo te handelen terwijl er niets van de wensen van deze oude dame op papier stond. Mevrouw had een testament moeten maken en u als executeur en regelaar van de uitvaart moeten aanwijzen en haar wensen concreet moeten beschrijven in dat testament of in een codicil, zodat u kon aantonen waarom u gedaan hebt wat u gedaan hebt. En dan had u ook zonder discussie over een budget kunnen beschikken, als het testament goed in elkaar zat.

Ik meen dat uw kosten volledig vergoed behoren te worden, maar als het niet vrijwillig gaat zult u de hulp van een advocaat moeten inroepen.

Door het niet goed te regelen hebt u het risico genomen dat gebeurde wat er nu is gebeurd: een hoop gedoe en onzekerheid of u er financieel bij inschiet.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE