Uitvaart/crematie kosten (ex-vrouw wil niet betalen)


31 augustus 2019

Vraag nummer: 58488

Geachte heer Van der Putten,

Onlangs hebben wij een uitvaart verzorgt van het overlijden van een jonge man. Deze jonge man had een zoon ( minderjarig en woont in een begeleid wonen ) Deze jonge man was gescheiden en de aanvraag voor uit de ouderlijke macht was in werking gezet, maar nog niet voltooid. Nu heeft hij een ongeluk gehad en de vader heeft de aanvraag voor crematie ondertekend. Alle documenten hebben we via de Aangifte van overlijden naar de vader van de zoon gestuurd. ( huisadres ). De uitvaart is in besloten kring geweest. De ex werd niet uitgenodigd omdat er vooraf mogelijk al veel heeft afgespeeld. Wij hebben geregeld dat de Levensverzekering ( de uitkering ) op de bankrekening van de overlijden zoon kwam te staan. ( een fors bedrag ) nu hebben wij onze uitvaartnota aangeboden aan de ouders van de overleden zoon en zij hebben deze afgeven aan de Ex van de overleden zoon met die gedachte dat zij de uitvaartnota ging afwikkelen uit de nalatenschap van de zoon. Maar helaas de ex vertelde de ouders dat zij de opdrachtgevers waren en zij de opdracht hebben gegeven van de uitvaart ( zij niet betrokken was ) en zij dan de nota moeten betalen. Nu denken de ouders daar toch anders over en wij eigenlijk ook. Welke rechten heeft de Ex in deze ? en wanneer men ondertekend voor een crematie ben je dan de rechtmatige ook over de urn eventueel?

Het is een complex gebeuren en waar op dit moment alleen maar verliezers zijn.

Ik lees graag uw reactie zodat wij een passend reactie kunnen geven tegenover de Ex van de overleden zoon en zodat de ouders het verlies verder kunnen verwerken.

Alvast mijn hartelijke dank.
Hendrie Arnold

Antwoord:

Geachte heer,

Een vervelende situatie, maar juridisch heel eenvoudig.

De ouders van de overleden man zijn de opdrachtgevers van de uitvaart en hebben een schriftelijke opdracht voor de uitvaart gegeven. Daarmee zijn zij verplicht om uw rekening te betalen.
U bent zeker van uw betaling. U kunt, als de ouders niet betalen, gewoon naar de kantonrechter. U moet ze dan eerst aanmanen en u kunt eventueel een incassobureau inschakelen of een advocaat. En die kunnen, of dat kunt u ook zelf, een vordering bij de sector kanton van de rechtbank voorleggen. Om een lang verhaal kort te maken: u krijgt uw geld. Als u goede algemene voorwaarden hebt, zijn de kosten van de incasso e.d. voor rekening van de opdrachtgevers die niet betalen.

De ouders hebben er echter 100% recht op om de door hen voorgeschoten of voor te schieten kosten vergoed te krijgen uit de nalatenschap van hun zoon. Diens zoon, de kleinzoon, is de erfgenaam van de overleden man. Zijn ex-vrouw is geen erfgenaam. Maar de ex-vrouw is wel de verantwoordelijke persoon voor de rechten en plichten van de minderjarige (klein)zoon.

Ik kan mij wel voorstellen dat er ongenoegen is bij de ex-vrouw dat niet met haar overlegd is, omdat er per slot nog een minderjarig (klein)kind is. Maar ik kan mij ook voorstellen dat er in en rond een scheiding zoveel speelt of speelde, dat je als opdrachtgevers/grootouders in zo'n verdrietige plotselinge situatie niet nog allerlei 'gedoe' erbij wilt hebben.
De ex-vrouw heeft geen recht om bij de uitvaart betrokken te worden.
De grootouders hebben wel recht om de kosten van de uitvaart vergoed te krijgen. Dat de ex-vrouw en misschien het kleinkind er niet bij betrokken waren, maakt dat niet anders.

De ex-vrouw ziet het verkeerd als zij denkt dat de opdrachtgevers de crematie moeten betalen en dat daarmee de kous af is.
De ex-vrouw doet er verstandig aan om de zaak zelf ook voor te leggen aan een advocaat, een rechtsbijstandverzekering of het Juridisch Loket voor advies. Dan zal zij te horen krijgen dat zij (namens haar kind als erfgenaam) de kosten moet betalen.
Gebeurt dat niet vrijwillig, dan kunnen de ouders een advocaat of het Juridisch Loket inschakelen. Misschien hebben ze een rechtsbijstandverzekering. Maar dan gaan er voor de ex-vrouw allemaal extra kosten ontstaan, waar zij natuurlijk ook niets mee opschiet. Daarom kan ze beter gewoon doen waar zij toe verplicht is: de kosten vergoeden.

U mag mijn advies voorleggen aan de ouders en ook aan de ex-vrouw. Misschien helpt dat voor alle partijen om de zaak helder te krijgen.

Deze situatie is natuurlijk niet uniek, helaas. In de de subrubriek 'Kosten uitvaart' staan vele tientallen, zo niet ruim 100 vragen over vergelijkbare situaties. Bijvoorbeeld vraag nummer 27206 'Kosten crematie (voor rekening van de erfgenamen)'.
De ene keer wordt de vraag gesteld door de opdrachtgever, de andere keer door een ex-man, weer een andere keer door de uitvaartondernemer. Maar het antwoord is altijd hetzelfde: de kosten moeten vergoed worden uit de nalatenschap. En in dit geval is er geld, de uitkering van de levensverzekering. Dat geld moet dan ook gebruikt worden. Zoals ik al zei: juridisch is het eenvoudig.

U vraagt nog hoe het zit met de as van de overledene. De opdrachtgever van de crematie beslist daarover, volgens de wet, maar moet de wens of vermoedelijke wens van de overledene volgen. De grootouders moeten dus doen wat hun zoon waarschijnlijk gewild zou hebben.
Ik weet niet wat voor idee de grootouders daarover hebben, maar mij lijkt het verstandig om (een deel van) de as te bewaren voor de kleinzoon. Misschien is die kleinzoon nu te jong, maar er komt waarschijnlijk een moment dat de kleinzoon het erg zal waarderen dat zijn grootouders ook aan zijn belang gedacht hebben. Dat zou de ex-vrouw ook moeten waarderen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.