Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Resterende kosten begrafenis tante


6 november 2012

Vraag nummer: 32619

Wij hebben het bewindschap van onze tante op ons genomen. Zij heeft een afkoopsom betaald voor haar overlijden. Ze is inmiddels 96 jaar. Dit bedrag is volgens ons ontoereikend om haar te begraven. Wie moet de overige kosten betalen?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

De eventuele resterende kosten komen voor rekening van de erfgenamen. Om onaangename verrassingen te voorkomen is het van belang om u tijdig te laten informeren over het voor de uitvaart beschikbare bedrag. En natuurlijk om te kijken wat een uitvaart zou kunnen kosten; deze site bevat een calculator voor (gemiddelde) kosten van (onderdelen van) een uitvaart. Bereken hier de kosten van een begrafenis of crematie.

Als de erfgenamen geen extra kosten willen hebben, moeten ze
- binnen het beschikbare bedrag blijven, of
- geen opdracht geven voor de uitvaart en afstand doen van de erfenis.

In eerste instantie is het zo dat de persoon die de uitvaart regelt en een uitvaartondernemer opdracht geeft, verantwoordelijk is voor die kosten. Zie vraag 'Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart? in de lijst van Meest gestelde vragen. Zie de film:


Nabestaanden zijn niet aansprakelijk voor kosten als zij geen opdrachtgever van de uitvaart zijn. Als niemand anders de uitvaart wil regelen, moet de gemeente de uitvaart regelen.

Echter, de gemeente hoeft dan geen afscheidsdienst te regelen, uw tante niet op te baren, enz. Dan kunt u misschien ook geen afscheid nemen en geen uitvaart bijwonen.
Zie in de lijst van Meest gestelde vragen vraag 'Uitvaart door gemeente, maar zonder afscheid?!'

Zie de vele vergelijkbare vragen in de subrubrieken 'Kosten uitvaart' en 'Uitvaart door gemeente'.
Zoals bijvoorbeeld de vragen
Wie draait op voor kosten crematie broer?
Overlijden van broer en kosten uitvaart
Broer heeft geen uitvaart verzekering
Wie betaalt de Crematiekosten van zuster?
Uitvaartkosten halfbroer
enz. enz.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

NB U kunt een antwoord printen of er een PDF van maken; zie de buttons onder aan het antwoord.

Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

Zoals over een uitvaart door de gemeente:

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE