Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Overlijden van broer en kosten uitvaart


12 april 2011

Vraag nummer: 24634  (oude nummer: 16629)

Mijn oom heeft geen utvaartverzekering maar nog 1 zus en 2 broers. Hij heeft geen testament. Omdat niemand weet of er nog geld is voor de uitvaart (oom is 88 en ligt op sterven dus kan die infromatie niet meer verschaffen) vraagt men zich af wie er verantwoordelijk is voor de uitvaart en eventuele schulden? Is men als broer- of zus automatisch ook erfgenaam dus ook medevrantwoordelijk voor financiele afwikkelingen?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

De zus en beide broers van uw oom zijn automatisch diens erfgenamen. En ook de kinderen van eerder overleden broers of zussen, als die er zijn.

De erfgenamen zijn verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart en de afwikkeling van de nalatenschap, tenzij zij afstand doen van de erfenis.
Maar als iemand opdracht geeft voor de uitvaart, is deze persoon wel aansprakelijk voor de kosten van die uitvaart. Ook als het een erfgenaam is die later afstand doet.

Het lijkt mij zeer raadzaam om op heel korte termijn toch eens uit te zoeken of er voldoende geld voor de uitvaart is. Door bijvoorbeeld in de woning van uw oom naar bankafschriften e.d. te zoeken. En naar papieren over leningen, schulden, e.d.
En om, als dat geld er niet is, familieberaad te houden of men de uitvaartkosten toch wil dragen of niet.
Als men dat niet wil, kan men de gemeente vragen om de uitvaart te regelen (en te bekostigen), maar dat betekent tevens dat de gemeente waarschijnlijk de meest goedkope oplossing kiest, wat in kan houden dat er geen opbaring en afscheid meer mogelijk is, geen afscheidsdienst worden gehouden, etc.
Als de familie dat laatste allemaal prima vindt, moet men geen opdracht geven aan een uitvaartondernemer (want dan is men altijd wel gebonden aan de kosten) en de gemeente waarschuwen. Die zal vervolgens de erfgenamen vragen om de kosten op zich te nemen, maar als de erfgenamen afstand doen van de erfenis kan de gemeente de kosten niet verhalen.

Afstand doen van de erfenis houdt overigens ook in dat men zich niet als erfgenaam moet gedragen en bijvoorbeeld geen spullen uit het huis van oom moet en mag halen. Ook geen foto's en kleine aandenkens. Wel mag men een eventuele huisbaas en andere belanghebbenden waarschuwen.

Ik verwijs verder naar vraag 256: 'Wie verantwoordelijk kosten uitvaart?' in de lijst van Meest gestelde vragen. http://www.uitvaart.nl/advies_juridisch_1_256.html

Zie ook de honderden vergelijkbare vragen in de subrubrieken 'Kosten uitvaart'
http://www.uitvaart.nl/?s_page_id=68&pid=1&scat=62
en 'Uitvaart door gemeente'
http://www.uitvaart.nl/?s_page_id=68&pid=1&scat=131
in de hoofdrubriek 'Overige onderwerpen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE