Rechtsgeldigheid overeenkomst op mijn naam


26 januari 2011

Vraag nummer: 7841  (oude nummer: 16380)

Ik ben in het testament benoemd als executeur. Pas na het overlijden van mijn moeder ben ik hier achtergekomen. Mijn vader is ook al overleden. Inmiddels heb ik een verklaring van erfrecht aangevraagd bij de notaris en wil de erfenis beneficiair aanvaarden.

Tot mijn verbazing ontving ik een factuur van de uitvaartonderneming. Ik heb gelijk contact opgenomen en zij voerden het argument dat ik de opdrachtgever was. Daarna heb ik de overeenkomst opgestuurd gekregen en inderdaad, ik sta vermeld als opdrachtgever. De overeenkomst is niet ondertekend terwijl dit wel in de overeenkomst staat aangegeven. Mijn zus heeft de uitvaart geregeld en mij als opdrachtgever opgegeven. Ik was hier niet van op de hoogte. Mijn moeder heeft niet genoeg geld nagelaten om de uitvaart volledig uit het nalatenschap te voldoen.

Mijn vraag is:In hoeverre moet ik nu de uitvaart betalen (in privé) en in hoeverre is zo'n overeenkomst rechtsgeldig?

Antwoord:

Geachte heer,

Als uw zus de uitvaart heeft geregeld, maar u als opdrachtgever heeft genoemd, is er natuurlijk geen overeenkomst tussen u en de uitvaartonderneming tot stand gekomen.
Men kan een overeenkomst mondeling sluiten en schriftelijk, maar nooit zonder medeweten van een van de partijen.

Ik zie geen enkele verplichting voor u om de factuur van de uitvaartonderneming te betalen. Uw zuster is met de onderneming een overeenkomst aangegaan; u niet. Mij lijkt dat de onderneming dan in beginsel het hele bedrag van de rekening op uw zuster kan verhalen. Uw zuster heeft dan vervolgens wel een vordering op de nalatenschap, maar niet tot een hoger bedrag dan de omvang van de nalatenschap. Zij moet dan uit eigen zak het verschil bijleggen, als u niet van plan bent om vrijwillig ook uit eigen zak bij te betalen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Moet u op dit moment een uitvaart regelen?

JA NEE