Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Na verwerping, verplicht de uitvaart te betalen?


5 november 2016

Vraag nummer: 48074

Mijn vader is overleden. En ik ben enig kind.
Na jaren geen contact ook direct besloten alles te verwerpen.

1.Een familielid wil op een gepaste wijze afscheid nemen. Echter kan hij dit volgens hem niet doen zolang de verwerping niet rond is?
Klopt dit?

2. Daarnaast krijg ik volgens hem alsnog een factuur toegestuurd voor de uitvaart. Dit omdat ik niet direct 2 dagen na overlijden de verwerping al rond heb.
Klopt dit?

3. Zodra hij een stap zet voor het regelen van de uitvaart, wordt hij toch automatisch de opdrachtgever en is in dat geval ook verantwoordelijk voor de kosten?

4.Indien hij niks doet en ik ook niet, wordt het overgedragen aan de gemeente? Hoeveel tijd gaat hier overheen? Het lijkt mij dat hij niet weken opgebaard kan liggen. Wat dien ik in dit geval te betalen? Op hoeveel kosten kan ik normaliter rekenen?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Men verwerpt een nalatenschap door bij de rechtbank een daartoe strekkend formulier in te leveren. Het kan ook via een notaris. Wel zijn er kosten mee gemoeid.

1. Het is onjuist dat een familielid de uitvaart van uw vader niet kan regelen, zolang er onduidelijkheid is over het verwerpen van de nalatenschap. Iedereen kan altijd de uitvaart van iemand regelen (als hij maar betaalt). Er is geen wet of andere regel of jurisprudentie waar in staat dat een derde geen uitvaart kan regelen als nog onduidelijk is of de erfgenamen afstand van de erfenis doen.

2. Ook dit is onzin. Als u geen opdrachtgever van de uitvaart bent en als u geen erfgenaam bent, hebt u geen verplichting om de uitvaart te betalen. Alleen in het geval dat de gemeente de uitvaart zou regelen, maar dat is een heel speciale wettelijke regeling.
Als u als enig kind afstand doet van de erfenis, zijn er dus geen andere kinderen die (voor een groter deel) erfgenaam worden. Dan worden de broers en zussen van de overledene - en als zij nog leven ook diens ouders - erfgenaam. De rekening van de uitvaart kan dan naar de broers en zussen gaan die de erfenis wel aanvaarden.

3. Dit is juist, althans de hoofdlijn. Als iemand een eerste stap zet om te informeren naar de mogelijkheden van een uitvaart, is hij nog niet meteen gebonden. Maar als iemand met een uitvaartondernemer een overeenkomst aangaat, of bij de begraafplaats een graf bestelt of een crematie bespreekt met een crematorium, dan is hij ook volledig verantwoordelijk om diens kosten aan de uitvaartondernemer en de begraafplaats of het crematorium te voldoen. Echter, hij mag de kosten helemaal verhalen op de nalatenschap. Als de nalatenschap te klein is, mag hij ze verhalen op de erfgenamen. Als de erfgenamen echter allemaal de erfenis verwerpen, zal de opdrachtgever de kosten zelf moeten betalen. Dat is het risico dat hij neemt met het regelen van de uitvaart.

4. Als het familielid niets doet en andere familieleden of vrienden en u ook niet, dan regelt de gemeente de uitvaart. U moet op een kleine week rekenen voor de gemeente in actie komt. Maar uw vader is dan niet opgebaard. Er heeft dan immers niemand opdracht gegeven voor het opbaren. En als iemand dat wel gedaan heeft, zal de gemeente weigeren om de uitvaart over te nemen.
Als de gemeente wellicht de uitvaart regelt, kan de gemeente de kosten verhalen op de nalatenschap. Als er te weinig geld en goederen zijn, kan men de rekening bij de erfgenamen (de personen die erfgenaam geworden zijn als u de erfenis weigert, zoals uw grootouders en uw ooms en tantes) deponeren. Als deze erfgenamen ook allemaal afstand doen, kan de gemeente uiteindelijk bij de kinderen - in dit geval alleen u - uitkomen. Er is een wettelijke verplichting voor kinderen om de kosten van de gemeente te betalen, als de gemeente de kosten niet op de erfenis en niet op de erfgenamen kan verhalen.
Hoe hoog die kosten dan zijn kan ik u niet zeggen, omdat iedere gemeente eigen wensen ten aanzien van een uitvaart heeft. U moet denken aan bedragen tussen euro 1.750,- en 4.000,-.

Als u niets wilt doen, maar ook niets wilt betalen, kan het slim zijn om de erfenis niet te verwerpen of onder voorbehoud te aanvaarden. Als uw vader een paar duizend euro blijkt te hebben, hoeft u niet uit eigen zak kosten te betalen.

Als u meer over het verwerpen van de erfenis wilt weten, verwijs ik naar de vraag Erfenis / erfrecht (lees dit eerst!) in de lijst 'Meest gestelde vragen' voor diverse tips waar u daarmee terecht kunt, zoals de Notaristelefoon en de vragen en antwoorden in de adviesrubriek Notarieel recht / erfrecht.
Mijn juridische adviesrubriek behandelt namelijk geen erfrecht, vragen over erfbelasting of problemen rond de nalatenschap e.d. Deze rubriek is er alleen voor juridische vragen over begraven en cremeren. Zie de toelichting bij deze rubriek.

Er zijn helaas meer kinderen met vergelijkbare situaties, die ook eerder vragen hebben gesteld. In de subrubriek 'Uitvaart door gemeente' en de subrubriek 'Kosten uitvaart' (links in de kolom op uw scherm onder 'Overig') zijn vele tientallen vergelijkbare vragen behandeld.
Bijvoorbeeld vraag 'Heb al jaren geen contact met mijn vader (kosten uitvaart en schulden)' van 22 februari 2016.

Overigens, als de uitvaart nog zou moeten plaatsvinden, zou ik u adviseren om zelf een basisuitvaart tegen een minimumtarief te regelen. Dat kan veel goedkoper zijn dan wanneer de gemeente het doet en de kosten op erfgenamen en/of kinderen verhaalt.
Bij een begraving in een algemeen graf kunt u soms voor rond 1.000,- euro klaar zijn. U hoeft zelf niet bij de uitvaart aanwezig te zijn.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Bijvoorbeeld: mag je naakt in de kist worden begraven of gecremeerd?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE