Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Kosten uitvaart grootmoeder (geen geld)


1 mei 2012

Vraag nummer: 28203

Mijn grootmoeder heeft geen geld voor haar toekomstige crematie. Mijn moeder ook niet. Mijn moeder is door mijn grootmoeder onterfd. Moet ik nu als kleinzoon voor de kosten opdraaien?

Antwoord:

Geachte heer,

Nee, als u geen opdracht geeft voor de uitvaart, hoeft u niet voor de kosten op te draaien. Men zou u wel als erfgenaam aansprakelijk kunnen stellen, maar daar kunt u onderuit. Uw moeder kan niet onder die verplichting uit.
Dat is het korte antwoord.

Nu het lange antwoord met uitleg.
Allereerst merk ik op dat het merkwaardig is dat u schrijft dat uw moeder onterfd is door uw grootmoeder. Men kan een kind namelijk alleen onterven via een testament bij de notaris. Als uw grootmoeder geen geld heeft voor haar crematie lijkt het mij niet waarschijnlijk dat zij wel geld heeft of had voor de notaris. Een testament kost honderden euro's en een verklaring van erfrecht om het uit te kunnen voeren nog eens honderden euro's. Dat kan samen soms wel EUR 1.000,- kosten. Dat zijn onwaarschijnlijke en zinloze kosten als er toch geen geld is. Ik heb de indruk dat dit meer een boze uitlating van oma is dan een feit.

Zie over het onterven van een kind:


Als uw moeder niet onterfd is, is zij als erfgenaam van uw grootmoeder (mede) verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart. Als zij dat niet wil, kan zij daar onderuit door afstand te doen van de erfenis.

In eerste instantie is het zo dat de persoon die de uitvaart regelt en een uitvaartondernemer opdracht geeft, verantwoordelijk is voor die kosten. Dat heeft niet met wel of niet erfgenaam zijn van doen. Zie vraag 'Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart? in de lijst van Meest gestelde vragen. Zie de film:


U en uw moeder zijn, als u de uitvaartkosten niet wilt voldoen, niet aansprakelijk als u geen opdrachtgever van de uitvaart bent. Als niemand anders de uitvaart wil regelen, moet de gemeente de uitvaart regelen.

Echter, de gemeente hoeft dan geen afscheid te regelen, uw grootmoeder niet op te baren, enz. Dan kunt u misschien ook geen afscheid nemen en geen uitvaart bijwonen.
Zie in de lijst van Meest gestelde vragen vraag 'Uitvaart door gemeente, maar zonder afscheid?!'

Als de gemeente de uitvaart regelt, kan zij de kosten verhalen op uw moeder. Dat is een speciale wettelijke regeling. Als uw moeder weinig of geen geld heeft, heeft zij een probleem. De gemeente kan de kosten toch op haar verhalen. Misschien moet zij een lening aangaan of een afbetalingsregeling treffen. Misschien kan uw moeder bijzondere bijstand krijgen.

De gemeente kan de kosten niet verhalen op kleinkinderen, zoals u. Tenzij u erfgenaam bent (in plaats van uw moeder), dan kan het wel. Maar als u (ook) afstand doet van de erfenis, kan het weer niet.
U bent trouwens alleen erfgenaam van uw grootmoeder als uw moeder het niet is. U kunt nooit samen tegelijk erfgenaam zijn. U kunt alleen in de plaats treden van uw moeder.

Zie de vele vergelijkbare vragen in de subrubrieken 'Kosten uitvaart' en 'Uitvaart door gemeente'.
Zoals bijvoorbeeld de vragen
Wie draait op voor kosten crematie broer?
Overlijden van broer en kosten uitvaart
Broer heeft geen uitvaart verzekering
Wie betaalt de Crematiekosten van zuster?
Uitvaartkosten halfbroer
enz. enz.

Misschien is het verstandig als uw grootmoeder toch maar eens gaat sparen voor haar uitvaart, wil zij haar familie niet voor problemen plaatsen.
Als het zover is, adviseer ik familie gewoonlijk om toch maar zelf de uitvaart te regelen en te betalen. Dat kan veel goedkoper zijn dan wanneer de gemeente dat doet. Op deze site worden verschillende low budget mogelijkheden genoemd.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

NB U kunt een antwoord printen of er een PDF van maken; zie de buttons onder aan het antwoord.

Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals over een uitvaart door de gemeente:

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE