Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

In hoeverre kan echtgenoot onder huwelijkse voorwaarden aansprakelijk worden gesteld voor kosten uitvaart?


26 juli 2014

Vraag nummer: 39192

Geachte Heer van der Putten,

Ik zal proberen zo algemeen mogelijk te blijven, maar ik denk dat dat vrij moeilijk wordt. Ik ben al twee uur hier aan het zoeken tussen gestelde vragen, maar het blijft me onduidelijk. Ik zal u eerst de feiten geven en vervolgens mijn vraag stellen. Mijn moeder is vandaag overleden wat wij ter kennis hebben genomen van mijn tante (haar zus) die dit gehoord heeft van Xxxxx, waar mijn moeder onder toezicht stond. Omdat zij helaas al heel lang heroineverslaafd is, is zij lang geleden al uit de ouderlijke macht ontheft. Recent hebben wij contact met haar proberen te zoeken omtrent het overlijden van onze vader zonder uitvaartverzekering. Deze kosten hebben we op ons genomen en erfenis hebben we verworpen, maar we wilden wel graag weten hoe het met haar zat en dat we niet nog eens voor verrassingen kwamen te staan en voorzorgsmaatregelen konden treffen. Tijdens het gesprek is ons verteld geworden dat ze opnieuw getrouwd was onder huwelijkse voorwaarden en geen verzekering had, maar haar echtgenoot heeft ons op het hart gedrukt ons geen zorgen te maken en dat hij het zou regelen.
Wat hier precies van waar is weet ik niet, maar het is de info die we tot nu toe hebben. Ik heb vandaag contact gehad met Xxxxxxxx omdat ik graag wou weten hoe en wat. Zij hebben me verteld dat ze bij Monuta was en dat ze maandag contact op gaan nemen met de gemeente omtrent haar uitvaart.
Nu heb ik de volgende vragen:
Speelt het voor de verantwoordelijkheid van de kosten van de uitvaart (en verwerpen van erfenis) nog een rol dat zij uit de ouderlijke macht onthefd is?
Als zij inderdaad echt getrouwd is onder huwelijkse voorwaarden, is haar echtgenoot dan misschien toch voor een deel mede verantwoordelijk voor de kosten van uitvaart?
Indien de gemeente contact opneemt met ons omtrent de opdrachtgeving voor uitvaart en we willen met ons drie kinderen kijken of we haar uitvaart goedkoper kunnen houden dan de rekening die we van de gemeente zullen gaan krijgen, zijn wij dan ook verantwoordelijk voor de kosten die tot dan toe al gemaakt zijn bij Monuta? Dit is buiten ons medeweten om geregeld en na de kennis die we opgedaan hebben omtrent het recent overlijden van onze vader absoluut niet de keuze die wij gemaakt zouden hebben?
Ik geloof helaas niet dat ik het algemeen heb kunnen houden en misschien loop ik op de zaken voorruit, maar we hebben net de laatste termijn van de uitvaart van mijn vader afgelost en gewoon een dag later komt dit op je dak. Als we alles financieel makkelijk konden dragen, had ik u waarschijnlijk geeneens benaderd omdat deze zaken nu eenmaal wettelijk zijn bepaald, maar u begrijpt hopelijk dat wij willen weten waar we aan toe zijn. Hopelijk verwijdert u de zinnen waarin ik te persoonlijk ben geweest, zodat er toch een algemene vraag overblijft, maar ik kon geen andere manier vinden om u duidelijk te maken wat ik precies wilde vragen. Ik hoop op uw begrip hiervoor.

Mvg,
Mevr. P

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Allereerst gecondoleerd.
Het speelt voor de verantwoordelijkheid voor de kosten van de uitvaart en het verwerpen van de erfenis geen rol dat uw moeder de ouderlijke macht verloren heeft.
Als zij inderdaad gehuwd is, is haar echtgenoot aansprakelijk voor de kosten van de uitvaart als hij zelf de uitvaart regelt of wanneer de gemeente dat doet. Of zij onder huwelijks voorwaarden getrouwd zijn of niet, speelt daarin geen rol.

Alles wat in uw geval speelt, is ook al eerder behandeld, of maakt geen verschil. Maar blijkbaar ziet u door de bomen het bos niet meer. Laat ik daarom alles nog eens op een rij zetten.

De normale situatie is dat de persoon die opdracht geeft voor de uitvaart, ook de rekening van de uitvaartondernemer en de begraafplaats of het crematorium moet betalen. Die persoon mag de kosten verhalen op de nalatenschap. Als de nalatenschap te gering is, mag die persoon aankloppen bij de erfgenamen. Maar de erfgenamen kunnen der erfenis verwerpen en dan klopt die persoon tevergeefs aan. Hij of zij blijft dan zelf met de kosten zitten.
Zie de video: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?

Dat is de hoofdregel. Als de huidige echtgenoot of partner van uw moeder de uitvaart regelt, bent u financieel niet aansprakelijk. Zonodig doet u afstand van de erfenis.

De andere situatie is dat niemand van de nabestaanden de uitvaart wil regelen en dat de gemeente dat doet. Als de gemeente de uitvaart regelt, mag zij de kosten verhalen op de echtgenoot en op de kinderen van de overledene. Het maakt geen verschil of men wel of niet op huwelijkse voorwaarden gehuwd was en ook niet of men (echtgenoot en kinderen) afstand doet doen van de erfenis. Op grond van speciale wetgeving is men altijd aansprakelijk. Ook het ontzet zijn uit de ouderlijke macht speelt geen rol.
Echter, de gemeente moet deze personen, de echtgenoot en kinderen, altijd eerst in de gelegenheid stellen om zelf de uitvaart te regelen. Men kan al een crematie of een begrafenis in een eenvoudig graf regelen voor bedragen rond 1.500,- euro. Het is vaak verstandig als nabestaanden om zelf zo'n eenvoudige uitvaart te regelen dan om de uitvaart door de gemeente te laten regelen, omdat die meestal duurder uitvalt. En de nabestaanden dus toch met hogere kosten te maken krijgen.
Informatie over goedkope crematies kan men vinden op internet. Begraven kan in een algemeen graf, of in een individueel graf op een natuurbegraafplaats; dan is geen grafmonument nodig.

Zie ook: Zijn kinderen verplicht de uitvaart van hun ouders te betalen?


In de subrubrieken 'Kosten uitvaart' en 'Uitvaart door gemeente' is uitvoerig(er) antwoord gegeven op ruim honderd dezelfde vragen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Kunnen nabestaanden een uitvaart bijwonen die door de gemeente wordt geregeld?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE