Afstand nemen van aansprakelijkheid voor uitvaartkosten


7 januari 2010

Vraag nummer: 7202  (oude nummer: 14737)

Ik heb totaal geen contact meer met mijn ouders. Hoe kan ik afstand doen van alle kosten als mijn ouders komen te overlijden. Kan ik al aansprakelijk gesteld worden voor de kosten als er nog 1 leeft en de ander overlijd?

Antwoord:

Geachte heer,

In de meeste gevallen bent u niet aansprakelijk. Maar in een uitzonderlijke situatie kan het wel.

Als u zich niet met de uitvaart bemoeit, maar iemand anders opdrachtgever van de uitvaart is, dan kunnen de kosten op de erfgenamen van de overledene verhaald worden. U bent per definitie erfgenaam van uw ouders; dat zijn alle kinderen altijd. Maar u kunt dan wel afstand doen van de erfenis. Dan hoeft u niet mee te betalen aan de kosten.
U niet van tevoren afstand van de erfenis doen; het kan pas na het overlijden van de ouder.

In het uitzonderlijke geval dat niemand van de familie of vrienden en bekenden de uitvaart regelt, zal de gemeente dat doen. De gemeente kan echter in alle gevallen de kosten verhalen op de echtgenoot of kinderen van de overledene. Ongeacht of die contact hadden of niet. Dat is een speciale wettelijke regeling. De wetgever wilde de belastingbetaler niet zonder meer laten opdraaien voor de uitvaartkosten van mensen die zelf niets regelen.
Kinderen zijn dus ook aansprakelijk voor het vergoeden van de kosten van de gemeente als zij afstand hebben gedaan van de erfenis. Daar is op geen enkele manier onderuit te komen.

Zie de zeer vele vergelijkbare vragen in de subrubriek 'Kosten uitvaart'
http://www.uitvaart.nl/?s_page_id=68&pid=1&scat=62
en 'Uitvaart door gemeente'
http://www.uitvaart.nl/?s_page_id=68&pid=1&scat=131
in de hoofdrubriek 'Overige onderwerpen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.