Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Mag je het lijkje van een doodgeboren baby (boven de 24 weken zwangerschap) zelf vervoeren?

2 februari 2002

Vraag nummer: 642 (oude nummer: 519)

Tue Dec 18 23:30:00 2001

Is het toegestaan om het lijkje van een doodgeboren baby (boven 24 weken zwangerschap) zelf, met eigen vervoermiddelen, te vervoeren. Denk bv. aan het vervoer van ziekenhuis naar huis of naar begraafplaats. Of ben je verplicht hiervoor een begrafenisondernemer in de arm te nemen. Zo nee/ja, onder welke voorwaarden.

Marry van Loon

Antwoord:

Geachte mevrouw,
Er zijn geen wettelijke regels voor het vervoer van een overledene. Soms echter stellen gemeenten wel regels in een Algemene Plaatselijke Verordening voor het vervoer van een overledene naar een begraafplaats of crematorium (en meestal zijn die regels heel logisch en eenvoudig, namelijk dat gebruik moet worden gemaakt van een daartoe geƫigend vervoermiddel, wat betekent dat je een grote lijkkist niet zomaar in de achterbak van een personenauto mag stoppen. Maar een (eigen?) aanhangwagen bijvoorbeeld mag wel).Men mag dus zelf het vervoer van een doodgeboren baby uitvoeren (maar ook van een man of vrouw van 90 jaar).En men is nimmer verplicht om een uitvaartverzorger in te schakelen (al is dat vaak wel verstandig, maar dat is vers 2).

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder