Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Halfwees zonder toeziend voogd

2 november 2002

Vraag nummer: 1428 (oude nummer: 1782)

Wed Jun 21 08:07:47 2000

Geachte heer, mevrouw,

Toen ik zes jaar oud was is mijn vader overleden. Er werd een toeziend voogd aangewezen die een jaar later ook overleden is. Daarna is er nooit een nieuwe toeziend voogd benoemd. Mijn moeder had ernstige psychische problemen en we leefden volledig in een sociaal isolement. Mijn vraag is, mag dit zomaar? Is het niet wettelijk verplicht dat iemand in de gaten houdt of het allemaal wel goed gaat in een eenoudergezin?

Met vriendelijke groet,

H.D.

Antwoord:

Wed Jun 21 12:27:08 2000

Geachte heer of mevrouw,

Wanneer de toeziend voogd overlijdt, moet door de rechter een nieuwe worden benoemd. Wat normaal is, is dat dan de voogd of de familie een nieuwe toeziend voogd aanzoekt en die laat benoemen.

U schrijft dat uw moeder psychische problemen had (dat hebben veel mensen na het overlijden van iemand die hun dierbaar is); tussen de regels door lees ik dan dat zij geen oog of puf had voor het in orde brengen van zulke formaliteiten. Want dat is het meestal. Problemen rond bijvoorbeeld een isolement van het gezin zijn niet zonder meer op te lossen met een toeziend voogd.
Ik vermoed dat in uw geval de zaak een beetje tussen de wal en het schip terecht is gekomen. Ik weet dat bij (eenouder)gezinnen met hele grote problemen soms bijvoorbeeld de kinderbescherming of een andere instantie 'ingrijpt' en dat een vertegenwoordiger van zo'n instantie tot toeziend voogd wordt benoemd. Vaak is het met dit soort dingen zo, dat mensen een klein zetje nodig hebben, een klein beetje steun, iemand om op terug te vallen en zo, en dat dan heel veel dingen heel veel beter gaan. Als dat bij u niet zo was, is dat jammer.

U vraagt of dat zomaar kan, een kind zonder toeziend voogd. Nee, eigenlijk niet. Maar het is niet iets dat de overheid controleert, maar de maatschappij (familie, vrienden) geacht wordt te doen, dan wel (in de wat ergere gevallen) de kinderbescherming etc. Als in zo'n geval iets tussen wal en schip valt, is dat jammer. Maar van de andere kant is het ook prettig dat de overheid niet ons hele leven controleert.

mr W.G.H.M. van der Putten

21 juni 2000

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder