Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Elders herbegraven van baby

7 september 2002

Vraag nummer: 1027 (oude nummer: 1361)

Tue Feb 13 19:50:26 2001

Een echtpaar verhuist, en wenst een drie jaar geleden begraven baby op te laten graven, en elders te herbegraven.
Welke speciale wettelijke voorschriften gelden daarvoor, en met welke globale kosten moet rekening gehouden worden ?

g.arts


Antwoord:

Tue Feb 13 23:19:20 2001

Geachte heer of mevrouw Arts,

Het opgraven en elders herbegraven van een baby is in principe mogelijk. Echter, er is verlof voor nodig van de burgemeester van de gemeente waar de begraafplaats ligt. De burgemeester moet advies inwinnen van de regionale inspecteur voor de milieuhygiëne. Bekend is dat die inspecties negatief adviseren, indien het gaat om een opgraving langer dan 2 maanden na de begrafenis en korter dan 10 jaar na het overlijden. Echter, het is maar een advies en de burgemeester hoeft dat niet te volgen. Van belang is ook dat het bij een verzoek om herbegraving gaat om een omstandigheid die nieuw is. Als onlangs verhuisd is, of verhuisd zal worden, is dat een nieuw gegeven. Veel mensen hebben er begrip voor dat men een grafje van een overleden kind in de buurt wil hebben, en niet in de oude woonplaats. Veel burgemeesters zijn ook mensen…

Dan de kosten. Ik ben toevallig vandaag nog bezig geweest met het regelen van de 'verhuizing' van een graf van een levenloos geboren kindje. Daar ging het om een grafje van bijna 20 jaar oud, dus gaf de termijn geen probleem. In dat geval kwamen de kosten rond de fl. 2.500,-. Maar het is ook denkbaar dat het iets goedkoper kan, maar ook dat het meer dan fl. 7.500,- kost. Want het hangt af van omstandigheden, afstand oud en nieuwe begraafplaats (en dus uren/kosten vervoer), de tarieven die de nieuwe begraafplaats rekent etc. De leges die gemeenten voor een opgraving rekenen kunnen uiteenlopen van fl. 100,- tot meer dan fl. 2.000,- (een 'ontmoedigingstarief' noem ik dat). Dan de feitelijke werkzaamheden. De kosten daarvan kunnen verschillen van fl. 1.500,- tot meer dan fl. 3.000,-. En dan de kosten van een nieuw graf. Dat kan op de ene begraafplaats fl. 500,- zijn en op een andere fl. 5.000,-.

Ik merk graag op dat er mogelijkheden zijn om de kosten aanzienlijk te beperken. Dat kan door het kind niet in een kindergraf her te begraven, maar in een graf voor volwassenen. Als de ouders dat graf (ook) voor zichzelf kopen, met de bedoeling om later ook zelf in dat graf begraven te worden, worden de kosten fiscaal aftrekbaar. Dat gaat niet automatisch; er moet dan aantal formaliteiten worden voldaan, namelijk eisen die de Belastingdienst stelt. Het is geen enkel probleem om aan die eisen te voldoen, alleen…. om een aantal redenen kunnen begraafplaatsen er niet aan voldoen. Maar dat kan wel door tussenkomst van Grafzorg Nederland (www.uitvaart.nl/grafzorg). Het voert te ver om dat hier in detail uit te leggen. Als u het precies wilt weten kunt u mij een e-mail sturen.

mr W.G.H.M. van der Putten

13 februari 2001

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder