Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

48163: echt laatste vraag (maar niet heus)

11 november 2016

Vraag nummer: 48184

Uw uitleg en die van de WLB:
wanneer ouders van een foetus kiezen voor cremeren of begraven op het crematorium/begraafplaats moeten de bepalingen worden gevolgd van de WLB als zijnde de foetus een volwassene? Als ik dit goed interpreteer uit uw naar mijn mening zeer heldere uitleg, moet er dus ook gewoon voor een foetus een verlof tot crematie c.q. begraven zijn afgegeven door de gemeente vóórdat crematie of begraven kan plaatsvinden. Betekend dan dat er geen genoegen kan worden genomen met een artsenverklaring/verklaring van bevalling. Wanneer dit klopt heb ik uw uitleg volledig begrepen?

Antwoord:

Geachte heer,

Ik wilde het niet al te ingewikkeld maken, door het daar ook nog over te hebben. Maar voor het begraven of het cremeren van een foetus is inderdaad geen verlof tot begraven of cremeren van de gemeente nodig. Maar dan wel een verklaring van de behandelend arts.

Artikel 11a van de Wlb zegt dat een menselijke vrucht als bedoeld in artikel 2, tweede lid, worden begraven of gecremeerd mits een verklaring van de behandelende arts wordt overgelegd, waaruit blijkt dat het een menselijke vrucht als bedoeld in dat artikel betreft.

De verklaring van de behandeld arts en het verlof van de gemeente zijn beiden geldige documenten om een foetus te mogen cremeren.
Beide staan in de wet.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder