Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Lichaamsdelen op sterk water


4 juni 2003

Vraag nummer: 2286  (oude nummer: 2731)

Wed, 4 Jun 2003 09:21

Maar zou je als je wilt ook een lichaamsdeel op sterk water van je geliefde mogen bewaren. Zijn hart of ogen ofzo?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Nee, het is niet toegestaan om een lichaamsdeel van een overledene (op sterk water of anderszins) te bewaren. Een overledene moet volgens de wet worden ‘bezorgd’, wat inhoudt dat hij/zij moet worden begraven, gecremeerd of dat de lijkbezorging op een andere bij of krachtens de wet voorziene wijze moet geschieden (denk in het laatste geval aan ontleding in het belang van de wetenschap, of aan het overboord zetten vanaf een schip).
Dit staat in artikel 1 van de Wet op de lijkbezorging.

Daarnaast is het verboden om een lijk te vernietigen of te ontleden of te doen verdwijnen. Ook om het te balsemen of te conserveren. Ik meen dat dit ook geldt voor delen van een lijk. Een redelijke wetstoepassing brengt met zich mee dat dit niet voor alle onderdelen van een lijk geldt. Het afknippen van een lok haar zal niet als de vernietiging of ontleding van een lijk worden beschouwd. Idem wanneer een uitvaartverzorger van een overledene nog haren of nagels zou knippen voor het opbaren, om maar eens iets te noemen. Maar het uitnemen van lichaamsdelen zoals een hart of ogen is zeker strafbaar. En het conserveren op sterk water ook.

mr W.G.H.M. van der Putten

4 juni 2003

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE